Eklemeli ve Eksiltmeli Sentez: Aradaki Fark Nedir

Eklemeli ve Eksiltmeli Sentez: Aradaki Fark Nedir Eklemeli ve Eksiltmeli Sentez: Aradaki Fark Nedir

Sentez kullanarak ses üretmenin sayısız yolu arasında, eklemeli ve çıkarıcı sentez, FM ve dalgalı sentezin yanı sıra dört ana sütundan ikisidir.

Her yöntemin temellerini anlamak, müziğinizle ve synthesizer'larınızla (hem yazılım hem de donanım) daha derin bir bağlantı kurmanız için bir temel oluşturmanıza yardımcı olabilir ve zihninizin kulağında duyduklarınızı tam olarak ifade etmenizi sağlar.

Bu kılavuzda, seslerinizi şekillendirmek ve yaratıcı ifadeye yeni kapılar açmak için bu teknikleri kullanmaya başlayabilmeniz için eklemeli ve çıkarıcı sentezi derinlemesine ele alıyoruz.

Katkılı Sentez Nedir?

Eklemeli sentezi boş bir tuvalle resim yapmak gibi düşünmeyi seviyorum. İstediğiniz sesi elde etmek için, her seferinde bir vuruş titizlikle eklemeniz gerekir. Bu durumda, bu vuruşlar harmoniklerdir. Bu yöntem, herhangi bir karmaşık sesin, çeşitli frekanslarda, genliklerde ve fazlarda saf sinüs dalgaları olan temel bileşenlerine ayrılabileceği ilkesine göre çalışır.

Eklemeli sentez, sesi sıfırdan inşa ederek çalışır, bu da oldukça yüksek derecede kontrol ve hassasiyet sağlar.

Tabii ki, düşünüyor olabilirsiniz,

Harmonikler de neyin nesi?

En basit tanımıyla, harmonikler esasen bir sesi oluşturan çoklu frekanslardır. Her bir harmonik, sesin genel tınısına ve karakterine katkıda bulunan saf bir ton veya sinüs dalgasıdır. İlk harmonik veya temel frekans, algıladığımız perdeyi belirlerken, sonraki harmonikler (üst tonlar) doku, zenginlik ve renk katar.

Eklemeli sentezde harmonikler, benzersiz sesler yaratmak için şekillendirebileceğimiz ve manipüle edebileceğimiz küçük bileşenlerdir.

Süreç sessizlikle başlar. Buradan, harmonikleri seçerek ekleyebilir ve istenen sesi oluşturmak için frekanslarını, genliklerini ve fazlarını ayarlayabiliriz. Bununla birlikte, eklemeli sentezin titiz doğasının bir dezavantajı, hem CPU yoğun hem de ses yapısı anlayışımız açısından zorlu olabilmesidir.

Katkılı Sentezin Tarihçesi

Katmanlı sentezin tarihi, insanlığın en eski ve en görkemli müzik aletlerinden biri olan kilise borulu orguna kadar uzanmaktadır. Bu büyük enstrüman, daha dolgun ve daha karmaşık bir ses oluşturmak için her biri tek bir ton üreten farklı boruları birleştirdiğinden, terim icat edilmeden çok önce eklemeli sentez ilkelerini somutlaştırmıştır.

Orgcular, çeşitli durakları çekerek bu tonları etkili bir şekilde katmanlandırabilir, harmoniklerin karışımını gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirlerdi; bu, modern eklemeli senteze oldukça benzeyen bir süreçti.

Bireysel bileşenlerden ses oluşturma konsepti, 1930'larda Hammond Organ 'ın ortaya çıkmasıyla devrim yarattı ve daha erişilebilir hale geldi. Hammond, geleneksel borulu orgdan birkaç yönden farklıydı, en önemlisi de sesi nasıl ürettiğiydi. Borulardan geçen havaya dayanmak yerine, daha zengin, biraz daha karmaşık bir ton üreten salınımlarını oluşturmak için ton tekerlekleri kullandı. Hammond aynı zamanda çeki çubuklarını da devreye soktu, böylece oyuncular sonsuz olasılıklar yerine sabit bir armonik seçenekler dizisi olsa da, seslerini eklemeli sentezi anımsatan bir şekilde manipüle edebildiler.

Elektronik enstrümanlarda gerçek eklemeli senteze sıçrama, 1980'lerin sonunda Kawai K5 'in piyasaya sürülmesiyle gerçekleşti. K5, temel ses üretim yöntemi olarak eklemeli sentezi kullanan ilk dijital synth'lerden biriydi. Öncüllerinden farklı olarak K5, kullanıcıların bireysel harmonikleri doğrudan manipüle etmelerine izin vererek benzeri görülmemiş bir kontrol seviyesi sunuyordu.

Bu synth ile, 128 harmoniğin genliğini, frekansını ve fazını gerçek zamanlı olarak ayarlayarak sesleri şekillendirebilirsiniz, bu da bugün yazılım tarzı eklemeli sentezi tanımlayan karmaşık ve ayrıntılı ses tasarımının yolunu açtı.

Dijital Çağda Eklemeli Sentez

Eklemeli sentez, dijital kulakta ciddi bir dönüşüm geçirdi ve bunun büyük bir kısmı saf bilgi işlem gücüyle desteklendi. Bugün, eklemeli sentezin gücünü ve olanaklarını kullanan sayısız yazılım sentezleyici bulabilirsiniz. İşte benim favorilerimden birkaçı:

Logic Pro - Alchemy

Bir zamanlar bağımsız bir synthesizer olan Apple, sonunda Alchemy'yi Apple Logic Pro'ya entegre etti. Bu synth, örnekleme ve sentez karışımı ile sağlam bir katkı motoruna sahiptir. Sesler arasında morphing yapmak için özellikle güçlüdür.

Spektral ve eklemeli sentez yeteneklerinin ötesinde, büyük bir kaynak ve efekt kütüphanesi bulacaksınız, bu da onu gür pad'ler ve dinamik lead'ler oluşturmak için çok yönlü bir araç haline getiriyor.

Image-Line - Harmor

Harmor, tam da Image-Line'dan bekleyeceğiniz gibi ses tasarımına kapsamlı bir yaklaşım getiriyor. Görsel ve işitsel medya arasında benzersiz bir köprü sunan, resimleri tam anlamıyla sese dönüştürebileceğiniz görüntü sentezini entegre ederek eklemeli sentezi bir sonraki seviyeye taşır.

Yeniden sentezleme yetenekleri, mevcut sesleri harmonik düzeyde manipüle etmenize de olanak tanıyarak hem yeni sesler oluşturmak hem de örneklenmiş sesi dönüştürmek için güçlü bir araç haline getirir.

Native Instruments - Razor

Razor benim en sevdiğim katkılı synthesizer'lardan biri. Son teknoloji, ultra-modern tasarımı ile dijital synth pazarında kendine bir yer edinmiştir. Günümüzün prodüktörleri düşünülerek üretilmiştir, keskin, zengin ve son derece ayrıntılı sesler sunar.

Arayüz de muhteşem ve harmonik botu şekillendirmenin karmaşık sürecini sezgisel ve ilgi çekici hale getiren tonlarca görsel geri bildirim sağlıyor. Aslında, Razor'un sevdiğim ana özelliklerinden biri, sesi görsel olarak sürükleyici bir ortamda manipüle etme yeteneğidir. Ayrıca, dinamik bir filtre, efekt ve modülatör yelpazesi ile agresif, Hans Zimmer tarzı baslardan uçuşan, ruhani pad'lere kadar her şeyi oluşturabilirsiniz. Bugün piyasadaki en çok yönlü synth'lerden biri olabilir.

Eksiltici Sentez Nedir?

Eklemeli ses sentezinin zengin, katmanlı dünyasından uzaklaşarak, kendimizi sayısız kaydın seslerini şekillendiren bir synth dili olan eksiltici sentezin kutsal aleminde buluyoruz.

Eklemeli sentez harmonikleri katmanlayarak sesler oluştururken, eksiltmeli sentez tam tersi bir yaklaşım benimser.

Kare, testere dişi veya darbe dalgası gibi harmonik olarak zengin bir dalga formuyla başlarsınız ve sesi şekillendirmek ve kalıplamak için filtreleri, LFO'ları ve zarf jeneratörlerini kullanarak frekansları oyarsınız. Bunu, içindeki formu ortaya çıkarmak için malzemeyi çıkardığınız mermer yontma işlemi gibi düşünün.

Eksiltici sentez birçok şekilde olabilir, ancak uzun zamandır ürettiği sıcak, rezonanslı seslerle ünlüdür. Eksiltici sentezin iş başındaki en önemli örneklerinden biri Van Halen'ın ikonik parçası "Jump "tır. Şarkının unutulmaz lead synth hattı, tartışmasız tüm zamanların en popüler donanım synth'lerinden biri haline gelen bir Oberheim OB-Xa'da çalındı.

Eksiltici Sentezin Tarihçesi

Eksiltici sentezin izini elektronik enstrümanlardaki ilk deneylere kadar sürebiliriz.

Bununla birlikte, eksiltici analog sentezleyicilerin ortaya çıkışı genellikle 1960'larda Robert Moog ve Donald Buchla'nın öncü çalışmalarına atfedilir. Özellikle Moog, subtraktif sentez ile eşanlamlı hale gelen Moog sentezleyicinin piyasaya sürülmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Bu enstrüman zengin, ham sesler üreten osilatörlere sahipti ve bunlar daha sonra filtreler, zarflar ve modülatörler kullanılarak çok çeşitli seçkin tonlara dönüştürülebiliyordu. Birçok yönden, Moog'un synthesizer'ı subtractive synthesis'i müziğin ön saflarına taşıdı.

Aslında, eksiltici sentezin kullanıldığı ilk ve en etkili bestelerden biri Wendy Carlos'un 1968'deki "Switched-On Bach "ıdır. Çığır açan bu albüm, Moog synthesizer'ları kullanarak Bach'ın bestelerini yeniden hayal etti ve elektronik enstrümanların müzikal potansiyelini göstererek onları modern müzik üretimi için ciddi araçlar olarak sağlamlaştırdı.

Robert Moog genellikle eksiltici sentezi popülerleştirdiği için övülse de, Donald Buchla'nın katkıları farklı bir felsefeyle de olsa eşit derecede öncüydü. Buchla, Moog'un tercih ettiği geleneksel klavye arayüzü yerine deneysel sesleri ve karmaşık modülasyonu vurgulayan bir enstrüman olan Buchla Box'ı tanıttığında Moog ile aynı zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Yakası'nda çalışıyordu.

Buchla'nın sentez ve enstrüman tasarımına yaklaşımı avangart ve elektronik müzik alanlarında derin bir etki yarattı. Çalışmaları belki Moog'unkinden daha az ana akım olsa da, elektronik müzikle elde edilebileceklerin sınırlarını zorlamaya devam etti.

Teknoloji ilerledikçe, 1970'lerin sonlarında polifonik synthesizer'ların ve 1980'lerde dijital synthesizer'ların piyasaya sürülmesiyle subtractive synthesis gelişti. Bu gelişmeler, daha karmaşık dalga formu ve ses tasarımı seçenekleri sunarak subtraktif sentezin yeteneklerini genişletti. Ayrıca, rock'tan pop'a ve hip-hop'a kadar hemen hemen her türe entegrasyonunu kolaylaştırdı.

Eksiltici Sentez Nasıl Çalışır?

Eksiltici sentez, tipik olarak bir osilatör tarafından üretilen zengin, karmaşık bir dalga formu üreterek başlaması bakımından benzersizdir. Genellikle testere dişi, kare veya darbe dalgası olan bu dalga biçimi, geniş bir harmonik spektrumu içerir.

Kullanıcılar daha sonra bu ham sesi alabilir ve belirli frekansları çıkararak müzikal olarak hoş veya ilginç bir şeye dönüştürebilir. Bu görev için birincil araç, sesteki frekansları seçici olarak kaldıran filtredir. Belirli bir kesme noktasının altındaki frekansların geçmesine izin verirken daha yüksek frekansları zayıflatan alçak geçiren filtreler, özellikle eksiltici sentezde yaygındır. Yüksek geçiren ve bant geçiren filtreler, frekans spektrumunun farklı bölümlerini hedef alsalar da benzer rollere hizmet ederler.

Subtraktif sentezdeki diğer bazı anahtar kontroller arasında, sesin genliğini zaman içinde şekillendiren ve bir notanın çalındığı andan kaybolana kadar nasıl geliştiğini tanımlayan zarf jeneratörleri bulunur. Zarfların tipik olarak dört aşaması vardır: saldırı, çürüme, sürdürme ve serbest bırakma (ADSR), kullanıcıların bunları çok çeşitli şekillerde şekillendirmesine olanak tanır.

Düşük frekanslı osilatörler (LFO'lar) aynı zamanda modülasyon yetenekleri de sunar ve bir çalar düşük bir frekansta perde, filtre kesimi veya genlik gibi çeşitli parametreleri modüle ederken sese hareket katar.

Subtractive synthesis'i additive'e tercih etmemin nedenlerinden biri, subtractive synth'lerle genellikle daha sezgisel ve anında yanıt almanızdır. Frekansları kaldırarak sesi şekillendirmek çok uygulamalı bir yaklaşımdır ve bir mikse iyi uyan sıcak, zengin sesler elde etmek, özellikle baslar, lead'ler ve pad'ler için hızlı bir şekilde yapılabilir.

Ayrıca, hem donanım hem de yazılım subtractive synth'leri tipik olarak denemeyi teşvik eden kullanıcı dostu arayüzlere sahiptir, bu da sadece sentezin temellerini kavramaya çalışan yeni başlayanlar için çok daha kolay hale getirir.

Dijital Çağda Eksiltici Sentez

Donanımsal subtractive synthesizer'lar kesinlikle yeniden moda olsa da, bu dokunsal düğmelere ve fader'lara sahip olmak pahalı bir girişim olabilir. Neyse ki, piyasada bulunan birçok eksiltici yazılım synthesizer ile biraz para biriktirebilir ve analoga çok yakın bir ses elde edebilirsiniz.

Daha da iyisi, birçok eksiltici yazılım synth'i esneklik açısından donanım muadillerini aşarak ses tasarımcıları ve denemeyi sevenler için harika hale getiriyor. En iyi seçeneklerden birkaçına göz atalım.

Xfer Records - Serum

Serum uzun zamandır piyasadaki en iyi yazılım synth'lerinden biri olmuştur. Sadece aklıma gelen herhangi bir synth VST'nin en temiz ve en esnek osilatörlerinden bazılarına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda sonsuz modülasyon seçenekleri ve karmaşık ses tasarım süreçlerinin gizemini çözen sezgisel bir görsel arayüz sunuyor.

Serum'u diğerlerinden ayıran şey, dalgalı sentez yeteneğidir. Sadece subtraktif sentezin tipik klasik testere dişi, kare veya sinüs dalgaları değil, çok çeşitli dalga formları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu esneklik, sesleri seri veya paralel olarak işleyebilen güçlü bir çift filtre bölümü ile birleştiğinde, ince pedlerden titreyen baslara ve ötesine kadar çeşitli sesler oluşturmanıza olanak tanır.

Sürükle ve bırak modülasyon ataması işlemi daha da basitleştirirken, gerçek zamanlı dalga formu görselleştirmesi anında görsel geri bildirim sağlar. Birçok yönden, aynı zamanda bir eğitim aracıdır! En üstte kiraz olarak, reverb, delay ve distortion içeren yüksek kaliteli bir efekt rafına sahip olursunuz, bu da size herhangi bir sese son rötuşları eklemek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar.

Native Instruments - Massive X

Massive X, subtractive synthesis kategorisinde ağır bir siklettir ve yıllar boyunca kendine özgü "şişman" sesi ve kapsamlı modülasyon yetenekleriyle ün kazanmıştır. Massive'in ilk iterasyonu, 2000'lerin başındaki en büyük EDM hitlerinden bazılarından tek başına sorumluydu.

Native Instruments Massive'i, birçoğu elektronik müziğin temel öğeleri haline gelen zengin, derin baslar ve yükselen lead'ler üretmeye odaklanarak tasarladı. Neredeyse her parametrenin sürükle-bırak yöntemiyle modüle edilebildiği yönlendirme ve modülasyona benzersiz yaklaşımı, benzersiz bir yaratıcı özgürlük sunar.

Performers ve step modülasyon kaynakları ile, statik sesleri gelişen, ritmik dokulara dönüştürebilirsiniz. Ayrıca, synthesizer'ın osilatör bölümü hem klasik analog dalga formları hem de karmaşık dijital tınılar üretebilir, bu nedenle ne tür müzikal seslerin peşinde olursanız olun, Massive bunu sağlayabilir. Elektronik müzik yapan herkes için vazgeçilmezdir.

LennarDigital - Sylenth1

Sylenth1 bazılarına biraz eski gelebilir, ancak yazılım synth efsanesi statüsü açısından alabileceği tüm sevgiyi hak ediyor.

Çok net, dijital bir sese ve hayal edebileceğiniz hemen hemen her tonu aramak için kullanabileceğiniz sonsuz bir yama ve ön ayar dizisine sahiptir. Buna rağmen, donanım osilatörlerinin ve filtrelerinin ince kusurlarını güzel bir şekilde taklit ederek gerçekçi bir kalite verir.

Sylenth1'in mimarisi, dört osilatör, iki filtre bölümü ve çok çeşitli seslere izin veren bir dizi modülasyon seçeneğine sahiptir. Kolaylaştırılmış ve odaklanmış bir kullanıcı arayüzü ile, uzmanlar için heyecan verici olduğu kadar yeni başlayanlar için de erişilebilir.

Son Düşünceler

Tanıdığım çoğu synth kullanıcısının eklemeli ve eksiltmeli sentez arasında ciddi bir tercihi yok, çünkü her ikisi de belirli durumlarda kullanışlı. Yukarıdaki VST seçeneklerinden bazılarını denemenizi ve size en uygun olanı bulmak için denemeler yapmanızı tavsiye ederim!

Profesyonel kalitede mastering ile şarkılarınıza saniyeler içinde hayat verin !