Bilmeniz Gereken 6 Melodi Türü

Bilmeniz Gereken 6 Melodi Türü Bilmeniz Gereken 6 Melodi Türü

Melodi doğal olarak şarkının kalbidir. Notalardan oluşan bu belirgin kalıp genellikle dinleyicilerin kulağına takılır ve zaman zaman sözlere takılsalar bile müzikseverlerin en sevdikleri şarkıları hatırlamalarına yardımcı olur.

Melodinin gücünden yararlanmak ister misiniz? Aşağıda, farklı melodi türlerinin kodlarını çözecek ve güçlü bir müzik kompozisyonu oluşturmaya yarayan melodik unsurları yeniden yapılandıracağız. Hadi başlayalım!

Melodi nedir?

Melodi , bir şarkı bağlamında belirli bir ritimde çalınan müzik notaları dizisidir. Melodiler, aşağıda gösterildiği gibi perde, melodik hareket, dinamikler ve ritim gibi unsurlarla karakterize edilir.

Melodiyi sınıflandırmanın tek bir doğru yolu yoktur, çünkü melodik cümle olarak da bilinen melodik bir çizgiyi tanımlamak için kullanılabilecek çok farklı nitelikler vardır. Dinleyicilerle bağlantı kurmak için açıkça karmaşık olmaları gerekmez.

Örneğin, Katy Perry'nin Never Really Over şarkısının nakarat melodisi aşağı yukarı aynı perde etrafında dönmektedir. Şarkının bağlamında, daha uzun, daha acılı dizelerle yan yana duran kesik kesik seslendirmeyle yaratılan kontrast nedeniyle kulağa harika geliyor. Aynı melodinin solo olarak çalınması o kadar etkili olmayabilir, ancak duyabildiğimiz gibi, bir melodinin bağlamı, hattın gücünü tanımlamak için aynı derecede önemlidir:

Melodik Hareketi Anlamak

Bazıları, bir melodi ile diğeri arasındaki en büyük farkı tanımlamak için melodik hareketi veya bir melodinin notalarının birbirleriyle ilişkili olarak hareket etme şeklini kullanabilir.

Konjonktür Hareketi

Konjonktürel hareket esasen, ifadenin önemli atlamalar olmaksızın kademeli bir şekilde yükselip alçaldığı bir şekilde yazılmış bir melodiyi tanımlar. Beethoven'ın Neşeye Övgü 'sünde bu yumuşak yükseliş ve düşüşü duyabilirsiniz:

Disjunct Motion

Ayrık hareket, konjonktürel hareketin aksine önemli atlamalar kullanarak daha öngörülemez bir şekilde yükselen ve alçalan müziği tanımlar. Bunu Mariah Carey'nin Emotions gibi bir perdenin hızla diğerine geçtiği şarkılarda duyabilirsiniz:

Melodilerin Tanımlayıcı Özellikleri

Melodileri sınıflandırmanın pek çok farklı yolu vardır, ancak benzer ve farklı oldukları yollar birkaç temel unsura indirgenebilir. Bunlar, pop müzik ve ötesinde melodik tarzı yaratan tanımlayıcı özelliklerdir:

Perde

Perde, bir melodi içinde ifade edilen belirli notaları ifade eder. Melodiler aynı nota veya perde üzerinde durabilir, bir notadan diğerine perde değiştirebilir, ancak çoğunlukla iki uç noktanın bir karışımıdır.

Melodik Çizgi Uzunluğu

Tıpkı bir hikayedeki cümleler gibi, melodik bir cümlenin veya dizenin uzunluğu melodinin genel hissini belirleyecektir.

Tını ve Ton

Farklı şarkıcılar tarafından söylenen aynı perde, ses tellerine bağlı olarak farklı duyulacaktır. Bu, bir vokalistin ton kalitesine veya tınısına işaret eder.

Kontur ve Melodik Hareket

Bir melodinin konturu ve melodik hareketi veya şekli, sadece vokal parçalardan müzikal cümleler yaratmaya yardımcı olur. Bunu bir hikayenin yükselen aksiyonunu, doruk noktasını ve alçalan aksiyonunu yaratmak gibi düşünün.

Ritim

Ritim, bir melodinin belirli notalarının vuruş üzerinde nasıl ifade edildiğidir. Örneğin bir bas çizgisinin melodileri oldukça ritmik olmalarıyla bilinir.

Dynamics

Dinamikler, bir melodinin ne kadar yüksek veya yumuşak söylendiğini ifade eder. Bu, bir dinleyicinin zaman içinde bir melodiyi nasıl deneyimlediği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Ahenk

Armoni, melodinin etrafındaki enstrümanların ve akorların melodinin sesine katkıda bulunmaya yardımcı olan bağlamını tanımlar. Başka bir deyişle, melodiler notaların kendileri kadar bağlamları tarafından da tanımlanır.

6 Farklı Melodi Türü

Belirtildiği gibi, melodiyi sınıflandırmanın birkaç yolu vardır. İşte bir müzik yapımcısı, söz yazarı veya sanatçı olarak şarkılarınıza renk katmak için kullanabileceğiniz 5 farklı melodi türü:

Yükselen Melodi

Adından da anlaşılacağı gibi, yükselen bir melodi, zaman içinde perdesi yükselen bir nota dizisidir. Richard Strauss'un Don Juan 'ında iyi bir yükseliş melodisi duyabilirsiniz:

Alçalan Melodi

Alçalan bir melodi, her notanın giderek alçaldığı yükselen melodinin tam tersidir Alçalan armonik minör diziyi Fly Me To The Moon 'da duyabilirsiniz:

Zıpla ve Atla Melodisi

Bir atlama ve sıçrama melodisi muhtemelen müzik yaparken karşılaşacağınız en yaygın melodik stil türüdür. Bu melodiler, yükselen veya alçalan bir melodide olduğu gibi yukarı veya aşağı doğru tahmin edilebilir bir aralıkta hareket etmek yerine, aynı şarkı içinde bir yönden diğerine hareket eder. Bunu The Beatles'ın Yesterday parçasında duyabilirsiniz. Melodi alçalmadan önce yükselir:

Ritmik Melodiler

Bu tür melodiler çeşitli perdelerle ilgilenmez ve dinleyicinin ilgisini korumak için daha çok groove veya ritme dayanır. Taylor Swift'in Style şarkısında bunu duyabilirsiniz. Ana nakarat melodisindeki perdeler aşırı karmaşık olmasa da, seslendirmenin temposu melodiyi ilginç kılıyor:

Arpejli Melodi

Bu melodi, birinci, üçüncü ve beşinci gam derecelerini telaffuz eden destek akor ilerleyişinin bir arpejidir. Bunu Earth, Wind, and Fire tarafından seslendirilen klasik şarkı Got To Get You Into My Life' da duyabiliriz:

Çağrı ve Yanıt

Bu melodi türünde, genellikle karşı melodi olarak adlandırılan, bir melodik cümle diğerine yanıt verir. Bu melodiyi Iggy Pop'un Success şarkısında dinleyebilirsiniz:

Farklı Melodi Türleri SSS

Kendi melodilerinizi yaratmaya hazır mısınız? Müziğinizde harika melodiler oluşturmanıza yardımcı olması için bu sık sorulan soruları ve yanıtlarını tarayın:

Farklı melodi türleri nelerdir?

Melodi kavramını alt bölümlere ayırmanın pek çok yolu vardır, ancak bir yol, öncelikle groove veya ritme odaklanan melodiler (bazen renk melodileri olarak adlandırılır) ve daha çok perde akışına odaklanan melodiler (yön melodileri) ile ayırmaktır. Yön melodileri ve renk melodileri daha geniş bir melodik olasılıklar yelpazesinde harmanlanabilir.

Müzik melodisinin 7 unsuru nedir?

Melodinin temel özellikleri perde, yapı veya biçim, ton, kontur, ritim, dinamikler ve armoni olarak tanımlanabilir. Melodi oluşturmanın birçok farklı yolu vardır, ancak bu bileşenlerin hepsi herhangi bir melodik cümlenin varyasyonlarını oluşturmak için ayarlanabilir.

Melodinin 4 unsuru nedir?

Daha basit bir açıklama için, melodiyi tını, ses yüksekliği, perde ve sürenin bir kombinasyonu olarak düşünebilirsiniz. Yukarıda açıklanan bu temel unsurlar, bir şarkıdan diğerine melodik varyasyonlardan genel olarak sorumludur.

Melodinin 5 hareketi nelerdir?

Melodi konjonktürel hareketle, disjonktürel melodik hareketle, step wise tarzında, skip wise tarzında veya diğer hareketlerin bir karışımıyla hareket edebilir. Notaların konturunun bir melodinin genel hissini nasıl şekillendirdiğini anlamanıza yardımcı olmak için yukarıdaki her melodik hareket türünün kodunu çözüyoruz.

Herhangi bir melodinin dinleyicilerle bağlantı kurması için karmaşık bir melodi olması gerekmez. Söz konusu şarkı yazmak olduğunda melodinin bulmacanın sadece bir parçası olduğunu unutmayın, ancak bu temel müzik teorisi ilkelerini kullanmak zaman içinde becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Kendi müziğinizde farklı melodi türlerini denemenin keyfini çıkarın!

Şarkılarınızı saniyeler içinde profesyonel kalitede ustalaşma ile hayata geçirdinin!