Müzikte Artikülasyon Nedir?

Müzikte Artikülasyon Nedir? Müzikte Artikülasyon Nedir?

Tıpkı müzik yapma şeklimizde ifade ettiğimiz gibi, müzik yapma şeklimizde de ifade ederiz. Konuşma dillerimizin, konuşma ve cümle oluşturma şeklimizi belirleyen kuralları olduğu gibi, müziğimizin de kuralları vardır.

Ancak, müzikteki bu kurallar bize belirli notaları veya akorları nasıl çalacağımızı veya söyleyeceğimizi söyler.

Tüm bunlar artikülasyon olarak adlandırılır ve bu kılavuzda artikülasyonun ne anlama geldiğine odaklanacağız ve çalışınızı daha etkileyici hale getirmek için müzikte bulabileceğiniz çeşitli artikülasyon türlerini gözden geçireceğiz.

Artikülasyon Tanımlandı

Müzikteki artikülasyonu genellikle dildeki noktalama işaretleriyle karşılaştırmayı severim, çünkü bize belirli bir akorun veya notanın gerçek kalitesini etkilemeden nasıl çalınacağına dair bir fikir verir.

Benzer şekilde, bir cümledeki virgül size bir duraklama yapmanızı söylerken, bir cümledeki soru işareti sonuna vurgu yapmanızı söyler. Herhangi bir artikülasyon olmadan bir nota parçasındaki melodiye bakacak olsaydınız, tek göreceğiniz çalmanız gereken notalardır, bunlar da nota üzerindeki boşluklar ve çizgilerle temsil edilir, ayrıca her notanın süresi de bize kuyruklara ve saplara bağlı olarak verilir.

Bu notalar aynı zamanda bize bir ölçüdeki vuruşları ve anahtar imzası sayesinde hangi anahtarlarda olduğunu da söyler.

Artikülasyon en tepedeki kirazdır ve ifade söz konusu olduğunda bize daha fazla yön verir.

Aynı dört notalı melodiyi alıp farklı şekillerde ifade edebilir, kısa ve bıçak gibi ya da uzun ve akıcı bir şekilde çalabilir, her notanın bir sonrakine sorunsuzca geçmesini sağlayabilirsiniz.

Bazı notalar önceki notalara göre daha yumuşak veya daha yüksek sesle vurgulanabilirken, diğerlerinin belirli vurguları olabilir ve çalgıcıya veya şarkıcıya bunları vurgulamasını söyleyebilir.

Bir müzik parçası, bestecinin istediği kadar çok veya az artikülasyona sahip olabilir ve bu, şarkının nasıl duyulacağı konusunda ne kadar spesifik olmak istediklerine bağlıdır.

Notalara bakarken bulmayı bekleyebileceğiniz birkaç farklı artikülasyon türüne bir göz atalım.

Müzikal Artikülasyonun Üç Ana Türü

Piyasada birçok farklı artikülasyon türü olsa da, bunların çoğu üç farklı kategoriye ayrılır:

 • Uzunluk Değiştirme İşaretleri - Bunlar bir notanın uzunluğunu etkileyen artikülasyonlardır, bu ister kısaltma ister uzatma anlamına gelsin.
 • Dinamik Değişim İşaretleri - Bu artikülasyonlar, notaların çevrelerindekilere kıyasla hacim değişikliklerini gösterir.
 • İlişki Değişik liği İşaretleri - Bazı artikülasyonlar, nota gruplarının çalınma şeklini etkilemesi bakımından benzersizdir. Bir sonraki bölümde, iki veya daha fazla notayı birbirine bağladıkları için ilişki değişikliği işaretine iyi bir örnek olan slurları ele alacağız.

Müzik Notalarında Artikülasyon

Daha önce de söylediğim gibi, müzikte bulmayı bekleyebileceğiniz birçok farklı artikülasyon türü vardır. En yaygın artikülasyon işaretlerinden bazıları şunlardır:

 • Staccato
 • Çamurlama
 • Staccatissimo
 • Tenuto
 • Aksan
 • Marcato
 • Fermata
 • Portamento
 • Sforzando

Bu artikülasyon türlerinin her birine derinlemesine bir dalış yapalım ve ne yaptıklarını görelim.

Staccato

Staccato, müzikte en yaygın kullanılan artikülasyon işaretlerinden biridir. Kelime İtalyanca'da "ayrık" kelimesinden gelir ve Müzikal terimlerle, belirli notaları veya nota gruplarını birbirinden ayrı çalmak anlamına gelir. 

Nota başının üstüne veya altına yerleştirilmiş bir nokta olarak gösterilebilen staccato işaretli bir nota bulduğunuzda, bunu bir sonraki notaya eklemeden kısa çalmalısınız.

Staccato

Yukarıdaki fotoğrafa bakarsak, melodideki tüm notaların altında staccato işareti olduğunu görebiliriz, yani her bir nota staccato çalınmalıdır.

Fark edebileceğiniz bir şey de, staccato işaretinin sapın hangi yöne baktığına bağlı olarak notanın üstüne veya altına yerleştirildiğidir. Eğer sap yukarı bakıyorsa, staccato işaretini altta bulabilirsiniz. Öte yandan, eğer sap aşağı bakıyorsa, staccato işaretini üstte bulabilirsiniz.

Çamurlama

Müzikte çok yaygın olarak kullanılan bir diğer artikülasyon işareti de bazılarının "cümle işareti" olarak adlandırdığı slur'dur. Bu artikülasyon işaretinin benzersiz yanı, bu listede birden fazla notayı etkileyen tek işaret olmasıdır. 

Slur, müzisyenlere veya şarkıcılara bir grup notayı akıcı bir cümle olarak çalmalarını veya söylemelerini söylemek için vardır. Esasen, her nota bir sonraki notaya bağlı hissedilmeli ve bu böyle devam etmelidir.

Örneğin bir saksafoncu veya şarkıcıysanız, slur notalar arasında nefes almamanız gerektiğini, bunun yerine hepsini bağlantılı bir cümle olarak çalmanız veya söylemeniz gerektiğini belirtir. Yaylı enstrümanlar çalan biri de aynı ipucunu alır, nota gruplarını yayının aynı vuruşunda bir slur ile çalar.

Slur ile elde ettiğiniz artikülasyon tarzı olan "legato" ifadesini muhtemelen duymuşsunuzdur. 

Çamurlama

Melodinin son iki notasına bakarsanız, cümlenin Re'den Do'ya geçtiği yerde, notaların bir slur ile bağlandığını görebilirsiniz. Bu melodide sadece iki notanın birbirine bağlı olduğu görülse de, ikiden fazla notanın bir slur ile bağlanabileceğini belirtmek gerekir.

Burada önemli olan slurları, aynı perdeyi paylaşan notaları birbirine bağlamak için kullanılan bağlarla karıştırmamanızdır. Slurlar her zaman farklı perdelere sahip notalar arasında kullanılır.

Staccatissimo

Staccatissimo, staccatoya çok benzer, ancak İtalyanca "gerçekten" veya "çok" anlamına gelen "-issimo" son ekini kullanır. Yani, tahmin edebileceğiniz gibi, bu, notayı çok staccato veya çok kısa çalmak, ardından gelen diğer notalardan mümkün olduğunca ayrı tutmak anlamına gelir. 

Staccatissim

Aşağıdaki kısa melodiye bakarsanız, tüm notaların staccatissimo işaretlerine sahip olduğunu görebilirsiniz; bu işaretler yukarı bakan saplara sahip notaların altında ve aşağı bakan saplara sahip notaların üzerindedir.

Tenuto

Tenuto işareti, tek bir notanın altına ya da üstüne yerleştirilmiş küçük bir çizgiye benzer. Çoğu artikülasyon işaretinde olduğu gibi, Tenuto'nun yerleşimi notanın sapının hangi yöne baktığına bağlı olacaktır.

Tenuto İtalyanca "tutmak" ifadesinden gelir. Müzisyenler için, artiküle edilmiş bir notayı değerinin tamamı boyunca tutmak veya sürdürmek için bir yöndür. Bunun legato veya slur ile çalmaktan farklı olduğunu, bir notadan diğerine geçtiğini, Tenuto işaretinde olduğu gibi, iki veya daha fazla notayı birleştirmek zorunda olmadığınızı hatırlamak önemlidir.

Tenuto

Ayrıca notayı kısaltmadığınız için staccato çalmaktan da çok farklıdır. 

Bazı icracılar Tenuto işaretini biraz kafa karıştırıcı bulabilir, çünkü besteciye bağlı olarak biraz farklı anlamlara gelebilir. Bazı durumlarda, bir nota üzerindeki Tenuto işareti, notayı çevresindeki diğer notalardan biraz daha yüksek sesle veya daha uzun süre çalmak veya söylemek anlamına gelebilir, böylece öne çıkar. Hatta notayı standart değerinden biraz daha uzun tutmak anlamına da gelebilir. 

Aksan

Vurgu işaretleri adından da anlaşılacağı gibi, şarkıcıya veya müzisyene belirli bir notayı vurgusu olmayan notalara kıyasla daha güçlü bir atakla veya daha yüksek bir yaklaşımla vurgulamasını söyler. 

Yeni başlayanlar genellikle vurgu notalarının nota uzunluğunu etkilediğini düşünerek hata yaparlar, ancak durum böyle değildir. Bir notayı yazıldığından daha uzun yapan legato işareti ya da bir notayı yazıldığından daha kısa yapan staccato işareti gibi değildir.

Aksan

Yukarıdaki melodide, tüm notaların aksanlı olduğunu görebilirsiniz.

Marcato

Marcato işareti aksanlı bir notaya çok benzer, ancak biraz daha yoğundur. Staccatissimo işaretini gördüğünüzde nasıl bir notayı çok staccato çalıyorsanız, Marcato işaretini gördüğünüzde de bir notayı çok aksanlı çalarsınız.

Marcato

Buradaki fikir, notayı etrafındaki diğer notalardan daha güçlü veya hacimli çalmak veya söylemektir. Aksan işareti ile Marcaoto işaretini karıştırmak kolaydır, ancak Marcato işaretinin sadece ayakta duran bir aksan işareti olduğunu hatırlayabilirseniz, her seferinde anlayacaksınız. 

Vurgu işareti ile Marcato işareti arasındaki bir diğer önemli fark da, Marcato'nun, yukarıya dönük bir sapa sahip bir notanız olsa bile, her zaman ifade etmesi gereken notanın üzerine yerleştirileceğidir.

Fermata

Fermata artikülasyon işareti, genel ritmi değiştirdiği için muhtemelen bir müzik parçasının artikülasyon şekli üzerinde en ciddi etkiye sahiptir. Bazı müzisyenler fermatayı bir tutma veya duraklama olarak adlandırır ve belirli bir notanın, dinlenmenin veya akorun standart değerin size söyleyeceğinden daha uzun süre tutulması gerektiğini belirtir. 

Fermata

Besteciye bağlı olarak, fermata zar zor fark edilebilen bir ritmik fark yaratmak için kullanılabilir. Öte yandan, bazı besteciler veya orkestra şefleri fermatayı notaları o anda doğru hissettirdiği sürece bekletmek için kullanır. Fermatanın güzelliği, bir müzik parçasının sonu için veya bir sonraki barın başlangıcından önce beklenti yaratarak bir gerilim veya askıya alma anı yaratmasıdır. 

İlkokulda müzik dersindeyken, öğretmenim fermatadan "kuş gözü" olarak bahsederdi, çünkü tıpkı kuş gözüne benziyor, ortasında küçük bir nokta olan açık bir daire kullanıyor.

Portamento

Portamento, her müzik türünde bulunmadığı için benzersiz bir artikülasyon işaretidir. Bir müzik parçası üzerinde bir portamento işareti gördüğünüzde, bu işaret verilen notaya doğru kaymanızı önerir. 

Hangi notadan ve ne kadar süreyle kaydırdığınız niyetinize bağlıdır, çünkü büyük ve uzun bir kaydırma kısa bir kaydırmadan çok daha sıra dışı ve merak uyandırıcı olabilir. 

Portamento'nun en sevdiğim örneklerinden biri ve 90'ların çocuklarının kesinlikle hatırlayacağı bir tanesi, filmlerden önce görünen THX logosundaki küçük tema şarkısıdır (eğer buna böyle diyebilirseniz).

Aslında, frekans spektrumu boyunca belirli bir akor için çeşitli perdelerde hareket eden 30 farklı ses içerdiğinden, portamento için oldukça uç bir örnektir. Elbette, standart bir müzik parçasında aynı uzun portamento stilini bulamazsınız, ancak bu size ne kadar uzatabileceğiniz konusunda bir fikir verir.

Portamento

Portamento işaretleri, trombon gibi kolaylıkla kayabilen enstrümanlar için çok popülerdir.

Sforzando

"Sfz" kelimesinde bulunan üç harfin birleşiminden oluşması sayesinde tanınması çok kolay bir sembol olan Sforzando, benzersiz bir vurgu işaretidir ve art arda iki farklı artikülasyon işaretini temsil eder.

Sfzorzando

Bir sforzando işareti gördüğünüzde, notayı önce çok yüksek sesle çalmak ve yumuşak olması için sesi hızla azaltmak anlamına gelir. Bunu bir patlama gibi düşünün, dinleyiciyi çekip daha sıkı dinlemeye zorlamadan önce sisteme bir şok gönderir. İlgi çekici bir an yaratmak için sforzando gibisi yoktur.

Fortepiano

Sforzando'ya çok benzese de, müzikte bulunan bir başka yaygın artikülasyon işareti olan fortepiano'dan hızlıca bahsetmek istedim. 

Fortepiano

Bu işaret de kolayca tanınabilir ve bir "fp" ile temsil edilir. Tıpkı Sforzando gibi, fortepiano işareti de bize bir notayı çok yüksek sesle çalmamızı, ardından ses seviyesini hemen sessizliğe indirmemizi söyler.

Bir müzisyen olarak, ustalaşması çok zor bir artikülasyon işaretidir ve aşırı el becerisi ve dinamik yetenek gerektirir.

Enstrümana Özgü Olmak

Artikülasyon işaretleriyle ilgili güzel şeylerden biri de enstrümana çok bağlı olabilmesidir. Bir korodaki şarkıcılar, bir caz grubundaki üflemelilerden tamamen farklı artikülasyon işaretleri bulabilirler. 

Örneğin, trompet gibi üflemeli bir enstrüman veya klarnet gibi nefesli bir enstrüman çalıyorsanız, benzersiz bir ses elde etmek için enstrümanlarına doğru hareket eden hava akışını sıkılaştırmak için oyuncuların dillerini kullandıkları tonguing'i temsil eden belirli bir artikülasyon işareti bulabilirsiniz.

Üflemeli çalgılarda, bir notayı staccato çalmak için dilinizin ucunu kullanabilir veya bir grup notayı legato çalmak için dilinizin bemolünü kullanabilirsiniz.

Yaylı enstrüman çalanlar sıklıkla pizzicato işaretini göreceklerdir, bu da yay yerine parmakla koparma anlamına gelir. Pizzicato olarak etiketlenmiş olsa da, tamamen farklı bir işaret olmasına rağmen notalar staccato işaretleri varmış gibi duyulacaktır.

Bunun nedeni, çalgıcıların yaylarıyla staccato, legato veya tenuto da çalabilmeleridir ve yayla çalmaya "arco" çalmak denir. 

Farklı enstrümanların nasıl farklı işaretlere sahip olduğu hakkında sonsuza kadar devam edebilir ve her birinin derinine inebilirim, ancak bu makalenin iyiliği için basit tutacağım ve sizi çaldığınız enstrümana bağlı olarak farklı işaretler bulmayı beklemeniz gerektiği anlayışıyla bırakacağım.

Son Düşünceler - Müzikte Artikülasyonlar

Müzikte artikülasyon işaretleri hakkında düşünmenin en kolay yolu, bunun basitçe çalgımızda kendimizi ifade etme şeklimiz olduğudur. Müzikte artikülasyon, besteci tarafından verilen bir yönlendirme biçimidir ve çalgıcıya iletilen mesajın niyetini söyler.

Müzik artikülasyonunun güzelliği, dinamik seviye, süre veya tını olsun, yazılı müziği özelleştirmek ve değiştirmek için bize çeşitli yollar sunmasıdır. Eğer daha önce bir toplulukta çaldıysanız veya bir koroda söylediyseniz, şefin veya diğer müzisyenlerin "Bu cümleyi legato çal" veya "Bu notayı staccato söyle" gibi şeyler söylediğini duymuşsunuzdur.

Esasen, artikülasyon sembolleri her enstrümanın teknik inceliklerini keşfetmemizi sağlar ve çalmaya ve nota okuma pratiği yapmaya devam ettikçe, artikülasyon sanatında ustalaşacak ve olabileceğiniz en etkileyici çalgıcı haline geleceksiniz.

Şarkılarınızı saniyeler içinde profesyonel kalitede ustalaşma ile hayata geçirdinin!