Müzikte Kadans Nedir: Tüm Türler Açıklandı

Müzikte Kadans Nedir: Tüm Türler Açıklandı Müzikte Kadans Nedir: Tüm Türler Açıklandı

Müzik dinamik olduğu için çok güçlüdür. Bir şarkıyı dinlediğinizde, birkaç dakika içinde bir hikayenin başlangıcını, ortasını ve sonunu yaşarsınız. Melodiler ve akor ilerlemeleri şarkıyı yönlendirir, ama bizi bir devrim duygusuna götüren nedir? İşte müzikteki kadanslar burada devreye girer.

Kadansı anlamak, daha güçlü bir müzisyen ve yaratıcı olmak için çok önemlidir. Aşağıda, kadansın ne olduğunu, müzikteki farklı kadans türlerini ve kadansın bir şarkı içinde nasıl çalıştığını açıklayacağız. Hadi başlayalım!

Müzikte Kadans Nedir?

Peki, müzikte kadans nedir? Müzikteki kadanslar, bir müzik cümlesinin, akor ilerlemesinin, melodinin veya tüm parçanın sonuna çözüm veya kapanış sağlar. Kadansların, bitiş ve son notalar arasında güçlü bir ilişki yaratacak şekilde yapılandırıldığını ve böylece dinleyicide bir final duygusu uyandırdığını göreceksiniz. Genellikle dominant bir akor veya notadan tonik akor veya tonik armoniye geçersiniz, ancak aşağıda inceleyeceğimiz çeşitli kadans varyasyonları vardır.

Kadansı müzikal noktalama işareti olarak düşünebilirsiniz. Melodiler, akor ilerlemeleri ve ritim bir şarkıda cümle kurmaya yardımcı oluyorsa, kadans "nokta" veya "ünlem işareti" oluşturur. Kadanslar özellikle klasik bestecilikte önemlidir, ancak bugün bile tüm müzik türlerinde bulunabilir. "Happy Birthday" bile ünlü melodisi boyunca kadanslarla doludur.

Basitçe söylemek gerekirse, müzikte kadans, müzik cümleleri arasındaki hareketi tanımlar. Tüm kadansları açık ya da kapalı olarak kategorize edebilirsiniz. Müzikteki açık kadanslar devam etmeyi davet etme eğilimindedir ve bir şarkıdaki müzik cümleleri sanki çalmaya devam edebilirmiş gibi hissettirir. Bir şarkının sonuna yerleştirildiğinde, açık bir kadans kulağa tamamlanmamış gibi gelir. Öte yandan, kapalı kadanslar genellikle melodik bir fikrin veya kompozisyonun sonunu gösterir.

Bir müzikal kompozisyon, bir cümlenin sonunda birden fazla kadans içerebilir ve büyük olasılıkla parçaya melodik kapanış sağlamak için şarkının sonunda kapalı bir kadans olacaktır.

müzikte kadans

Akor İlerlemeleri Nasıl Çalışır?

Müzikteki kadansların nasıl işlediğini anlamak için akor ilerlemelerini parçalara ayırmak önemlidir. Akorlar, belirli bir anahtar veya nota ailesi içinde 3 veya daha fazla nota üzerine inşa edilir. Her akor, bu nota kombinasyonlarına dayalı olarak farklı bir ses üretir.

Akor ilerlemeleriyle ilgili en iyi şeylerden biri, hangi anahtarda olursanız olun notalar arasındaki ilişkilerin aynı kalmasıdır. Bir anahtar içindeki akor türleri aşağıdaki gibidir:

1. (I) - Tonik

2. (ii) - Supertonic

3. (iii) - Mediant

4. (IV) - Subdominant

5. (V) - Dominant

6. (vi) - Aracı

7. (vii°) - Öncü Ton

Küçük harfli Roma rakamları minör akorları ayırt ederken, büyük harfli rakamlar bir anahtar içindeki majör akorlarla ilişkilendirilir. Hemen hemen her ortak kadansın bir majör akordan toniğe (ki o da majördür) geçtiğini göreceksiniz. Bu güçlü akorlar arasında güçlü bir çözünürlük hissi oluşturmak en kolay yoldur, bu da onları müzikal noktalama olarak hizmet etmek için çok uygun hale getirir.

Tüm bunları uygulamaya koymak için Do majör anahtarına bakalım. Do majörde akorlar aşağıdaki gibidir:

1) Do Majör

2) Re minör

3) Mi minör

4) Fa majör

5) Sol majör

6) Bir minör

7) Si eksiltilmiş

Do majörde Sol akorundan Do akoruna geçiş, beşinci dereceden birinci dereceye veya tonik notaya geçtiğiniz için mükemmel bir otantik kadans yaratacaktır.

Bir gam bağlamında akorların nasıl oluşturulacağı konusunda güçlü bir kavrayışa sahip olmadığınızı düşünüyorsanız endişelenmeyin. Anlamanız gereken tek şey, bir anahtar içindeki akorların hepsinin, bugün kullandığımız kadansları tanımlamaya ve oluşturmaya yardımcı olan kendi ölçek derecelerine sahip olduğudur.

Müzikte 6 Farklı Kadans Türü

Bir müzik cümlesini sonlandırmanın birçok yolu olduğu gibi, çeşitli kadans türleri de vardır. Bu kadans türlerinin her biri dinleyicide farklı duygular uyandırabilir, bu da onları güçlü bir kompozisyon aracı haline getirir. İşte batı müziğinde bulunan ve bir müzisyen olarak anlamanız gereken 6 ana kadans:

Otantik veya Mükemmel Otantik Kadans

Otantik kadans veya mükemmel otantik kadans (PAC), dinleyicilere tatmin edici bir çözüm sağlayan güçlü, kapalı bir kadanstır. Mükemmel otantik kadansın genellikle şarkıların sonunda bir kompozisyonu kapatmak için kullanıldığını göreceksiniz.

Bu kadansta, akor ilerlemeleri beşli akordan (V akoru) tonik akora veya V - I'ya doğru hareket eder. Akorlar, şarkının bitiş ve son akoru arasında en güçlü ilişkiyi yaratmak için geleneksel olarak kök pozisyonunda çalınır. Kök pozisyonundaki tonik akora daha da güçlü bir çekim yaratmak için V akoruna bir 7. nota bile ekleyebilirsiniz.

Müzikte mükemmel otantik kadansı her zaman duyarsınız, ancak en belirgin örneklerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal marşı "The Star Spangled Banner "dır. Düzenleme kök pozisyonundaki tonik akora geçiş yapan bir V akoru ile sona erer:

Kusurlu Otantik Kadans

Kusurlu otantik kadans veya IAC, şaşırtıcı olmayan bir şekilde mükemmel otantik kadansa çok benzer. Tek fark, dominant akorun veya tonik akorun kök pozisyonunda olması gerekmez, akorlar ters çevrilir (inverted IAC) veya V akoru bir öncü tonla değiştirilir (Leading Tone IAC).

Louise Reichhardt'ın "Frühlingsleid" adlı eserinin sonunda kusurlu otantik kadansı duyabilirsiniz:

Kusurlu otantik kadansların hala iki akor arasında nasıl tatmin edici bir ilişki sağladığına dikkat edin, ancak bu mükemmel bir otantik kadansla yaratılan ilişkiden daha inceliklidir.

Plagal Kadans

Plagal kadans, subdominant veya IV akoru ile tonik arasındaki ilişkiye dayanan kadans figürüdür. Plagal kadansı her tür müzikte bulabilirsiniz, ancak 19. yüzyıl ilahilerinde popüler olduğu için bazen amin kadansı olarak da adlandırılır. Bu örnekte de göreceğiniz gibi, "Amen" kelimesi "Preces & Responses "da özellikle bu amen kadansına göre ayarlanmıştır:

Minör Plagal kadansa da rastlayabilirsiniz. Majör 4. akordan tonik akora geçmek yerine, minör Plagal kadans minör subdominant akorunu kullanır. Kilise ilahilerinde hala çok sayıda Plagal kadans bulabilirsiniz, ancak bunlar modern, popüler müzikte de mevcuttur.

Aldatıcı Kadans

Aldatıcı kadans, dominant V akoruyla başlayarak beyni kandırır. Beyniniz doğal olarak mükemmel bir kadansta olduğu gibi toniğe doğru bir çözüm duymayı umar. Bunun yerine, aldatıcı kadans başka bir akorla çözümlenir. Bu genellikle IV veya subdominant akorudur ve kadans sonu oldukça açık hissedilir. Dinleyiciler bu kadans sona erdikten sonra hala çözümü bekliyor olabilirler.

The Beatles'ın "Octopus' Garden" şarkısındaki aldatıcı kadansı 2:30 civarında duyabilirsiniz; burada tonik akorla biten mükemmel bir kadansla son tatmin edici çözümü yaratmak için aldatıcı kadanslı bir bölümü kasıtlı olarak uzatırlar.

Yarım Kadans

Yarım kadans, dominant akoru veya V akoru üzerinde biten bir kadans olarak tanımlanabilir. Yarım kadanslar V akoru üzerinde biter, ancak başka herhangi bir akor ondan önce gelebilir. Çözülmeyi bekleyen açık bir duygu uyandırır, bu yüzden genellikle zayıf bir kadans olarak kabul edilir.

Bu nedenle yarım kadanslar nadiren bir parçayı sonlandırır. Bu uçurum yaratan kadans, sizi dominant akorların çözümünü ararken koltuğunuzun ucunda tutar. Bowie'nin "Let's Dance" şarkısı boyunca serpiştirilmiş yarım kadanslar bulabilirsiniz:

Kadansiyel Altı-Dört

Daha karmaşık kadanslardan biri de kadans altı-dörttür. Bu kadans formu biraz kafa karıştırıcıdır çünkü dominant akorun dominant tonunun bas notası olarak ters çevrildiğini anlatmaya yardımcı olan figürlü bas sembollerinin okunmasına atıfta bulunur. Daha sonra, bazı durumlarda tonik akor olarak yorumlanabilecek ters çevrilmiş bir akora çözülür.

Bu oldukça kafa karıştırıcı olabilir, ancak kadans altı-dört, özetle, kadansın baskın armoni ürettiği bağlama dayanır.

Elvis'in klasiği "I can't help falling in love with you "nun sonunda "love" ve "with" kelimelerinde bir kadans altı-dört duyabilirsiniz:

Müzikte Kadans Nasıl Kullanılır

Kasıtlı olarak belirli kadans türlerini kullanarak bir dinleyicinin bir müzik parçasından ne beklediğini kontrol edebilirsiniz. İşte müziğinizde kadans kullanabileceğiniz yollardan sadece birkaçı:

Beklenti Oluşturun

Kulaklarımız tonik çözümlemeleri doğal olarak akorların ve melodik cümlelerin bağlamına göre oluşturur. Örneğin, bir tonikten önce dominant bir akor veya dominant armoni akoru geliyorsa, dinleyici daha çalınmadan önce tam bir çözünürlük bekler.

Bu şekilde, bir kadansın başında dominant akoru kullanmak doğal bir beklenti yaratır. Bu, bir şarkı boyunca doğal geçişler yaratmanın harika bir yoludur.

Düzyazı Bir Soru

Bir şarkının veya cümlenin sonundaki açık kadans, bir parçada gizem hissi uyandırmaya yardımcı olabilir. Sonik bir soru işareti yaratmak, özellikle dinleyicinin güçlü bir çözüme özlem duyduğu ve bunun yokluğunda hafifçe çözüldüğünü hissettiği şarkının sonunda açık bir kadans kullanıldığında etkilidir.

Gerilim Yaratmak İçin

Kadanslar, bir şarkı boyunca gerilim oluşturmanıza ve serbest bırakmanıza yardımcı olarak dinamik açıdan daha ilginç bir eser yaratmanızı sağlayabilir. Bu, çoğu müzikte beklenen tipik otantik kadanslara takılıp kalmak yerine, şarkınızın hikayesini daha otantik bir ışıkla resmetmenize yardımcı olabilir.

Bir Kompozisyonu Kapatın

Bazı şarkılar güçlü, kuvvetli bir final gerektirir ve bu da ancak otantik kadansların gücü ve sadeliği ile elde edilebilir. Kadanslar bir şarkının herhangi bir yerinde bulunabilir, ancak genellikle bir bestenin son vuruşlarını kapatırken en parlak hallerini alırlar.

Kadanslar Hakkında 3 Yaygın Yanlış Anlayış

Kadanslar müzik dünyasında kolayca yanlış anlaşılan ve nihayetinde değeri bilinmeyen araçlardır. Aşağıda kadanslarla ilgili 3 yaygın yanılgıyı açıklığa kavuşturacağız.

Tüm kadanslar bir kompozisyonun sonunda gerçekleşmez.

Unutmayın, kadanslar tipik olarak en çok bir şarkının sonunda tanımlanabilir, ancak bir kompozisyon boyunca herhangi bir yere yerleştirilebilirler. Bu çok mantıklıdır çünkü tüm kadanslar, mükemmel otantik kadanslarda veya plagal kadansta bulabileceğiniz tam bir çözünürlük hissi yaratmak için tasarlanmamıştır.

Örneğin aldatıcı kadanslar ya da yarım kadanslar gerilim yaratmak için tasarlanmıştır. Bu gerilim, iki akor arasındaki ilişki biraz daha zayıf olsa bile, bir kompozisyonun farklı bölümlerini birbirine bağlamak için kullanılabilir. Her kadans türünün kendi tercih ettiği zaman ve yer vardır.

Artık alakaları yok.

Pek çok müzisyen kadansların ardındaki müzik teorisini görmezden gelir ve bunların artık geçerli olmadığında ısrar eder. Kadanslar günümüzde müzikten keyif alma şeklimizi etkilemeye devam ettiği için bu gerçeklerden daha uzak olamaz. Bir akorun diğeriyle olan ilişkisini anlamak için zaman ayırırsanız, dinleyicilerinizde belirli duyguları uyandırma konusunda doğal olarak çok daha etkili olursunuz.

Kadanslar modern müzisyenlere yardımcı olmaz.

Kadanslar, bir melodi ya da armoni kadar ciddiye alınması gereken yaratıcı araçlardır. "Dani California" gibi modern başyapıtlar, plagal kadansın yardımı olmadan bugün sahip olduğu eşsiz ritme ve çekiciliğe sahip olamazdı:

Müzikte Kadans Nasıl Bulunur?

Kadansı anlamak için müzik teorisi hakkında temel bir anlayışa sahip olmanız gerekir. Herhangi bir şarkı veya bestede kadansı nasıl bulacağınız konusunda size yol göstereceğiz.

1. Parçanın anahtarını belirleyin.

Başlamak için parçanın anahtarını belirleyin. Bu, bir şarkının anahtar imzasını okuyarak bulunabilir. Kadanslar tamamen bağlamsal olduğundan, hangi nota ailesi içinde çalışacağınızı bilmeniz gerekir.

2. Şarkının akor ilerleyişini bulun.

Müzik parçası boyunca oluşturulan akorları tanımlamaya başlayın. Akor yorumlama biraz pratik gerektirebilir, ancak notalara yeterince maruz kaldığınızda şüphesiz gelişeceksiniz.

Akorlar arasındaki ilişkiyi inceleyin.

Kadans yorumunu kolaylaştırmak için, her akoru ölçek derecesi olarak sınıflandırmak mantıklı olabilir. Örneğin, tonik I, dominant V ve subdominant akoru IV'tür.

Her bir kadansı tanımlayın.

Müzik cümlelerinin sonuna bakın ve bir akordan diğerine hareketi analiz ederek ilişkileri belirlemeye başlayın. Tebrikler, bir şarkının kadansını başarıyla belirlediniz!

müzikte kadansın tanımlanması

Bu nedenle, mükemmel kadans, kusurlu kadans, plagal kadans, aldatıcı kadans, yarım kadans ve kadans altı-dört gibi aykırı değerler arasındaki çalışma ilişkilerini anlamak, bir müzisyen olarak kendinizi daha iyi ifade etmenize yardımcı olabilir. Umarım bu rehber, kadansları müziğinize dahil etmenizi ve arkasındaki müzik teorisini anlamanızı kolaylaştırmıştır.

Profesyonel kalitede mastering ile şarkılarınıza saniyeler içinde hayat verin !