Kwantisering in muziek: Wanneer en hoe gebruiken?

Kwantisering in muziek: Wanneer en hoe gebruiken? Kwantisering in muziek: Wanneer en hoe gebruiken?

Quantization is een veelgebruikte term in muziekproductie die overweldigend kan lijken als je niet bekend bent met het gebruik ervan. Het concept is echter veel eenvoudiger te begrijpen dan je zou denken.

In essentie verwijst kwantisatie naar het proces waarbij de noten die zijn opgenomen in een DAW of MIDI-sequencer worden uitgelijnd met het raster. Dit helpt bij het corrigeren van ritmische onvolkomenheden in een uitvoering, wat resulteert in een ritmisch foutloze uitvoer.

Natuurlijk is het niet zo eenvoudig als een enkele klik.

Als je op zoek bent naar een uitgebreid begrip van kwantisatie, verdiep je dan verder in het concept van het "raster", de vele functies van kwantisatie en situaties waarin kwantisatie voordelig of onnodig kan zijn in je productieproces.

Het raster ontleden

Het raster ontleden

Mensen zijn gebrekkig en zoals je misschien al had geraden, is dat ook het geval met menselijke timing. Zelfs de meest doorgewinterde drummers zijn niet perfect consistent.

Als je bijvoorbeeld een drummer vraagt om in een "vlot" tempo te spelen, dan is dat een subjectief idee. Ieders perceptie van "stevig" kan verschillen. Wat voor de één "stevig" is, kan voor de ander "midtempo" zijn, enzovoort.

Om onze inconsistentie in muziek te compenseren, worden aan tempo numerieke waarden toegekend.

120 BPM staat bijvoorbeeld voor 120 beats per minuut, waarbij één beat gelijk is aan een enkele kwartnoot.

Zonder al te diep in de wiskunde te duiken, bij dit tempo is een kwartnoot 0,5 seconde lang. Het mooie van deze numerieke waarden is dat ze ons helpen om een standaard tempo aan te houden gedurende een muziekstuk.

Als een pianist traditionele bladmuziek leest, gebruikt hij een metronoom om het tempo te bepalen. Computers bieden dezelfde functionaliteit in digitale vorm.

Met computers kunnen de beatverdelingen echter gevisualiseerd en bewerkt worden in wat we een "raster" noemen.

In tegenstelling tot onze natuurlijke timing is het raster verre van willekeurig. Het is zelfs nauwkeurig gedefinieerd, zowel grafisch als wiskundig. Bij elke bepaalde BPM ligt elke noot, ongeacht de divisie, precies op één lijn met de aangewezen positie op het raster.

Zelfs met een rigide weergave van tempo vindt de menselijke timing nog steeds een manier om te variëren in muziekstukken. Voor velen is dit een goede zaak.

Natuurlijke fluctuatie wordt vaak als wenselijk gezien, omdat muziek die zich precies aan het raster houdt steriel, robotachtig en vermoeiend kan aanvoelen.

Een muzikant met een uitstekende timing en gevoel ten opzichte van de muziek zal fantastisch klinken. Maar een muzikant die zonder stilistische reden ver van het rooster is, zal onervaren klinken. Als je verschillende instrumenten hebt die ritmes spelen die niet synchroon zijn met elkaar, kun je het gevoel van een track helemaal kwijtraken. Plus, zelfs met een raster kan bewerken een uitdagende taak worden.

Dit is waar kwantisatie van pas komt.

Kwantisering gebruiken

Kwantisering gebruiken

Voordat we beginnen, is het goed om te weten dat kwantisatie voornamelijk een MIDI-functie is. De meeste moderne DAW's bieden nu echter ook audio-kwantisering. In dit artikel zullen we ons voornamelijk richten op MIDI-kwantisering. Houd er rekening mee dat, terwijl we alles doornemen, veel van de principes en concepten die we zullen verkennen ook van toepassing zijn bij het kwantiseren van audio

Als je je MIDI-noten wilt uitlijnen met een raster, moet je eerst vertrouwd raken met het kwantiseringsdialoogvenster van je DAW.

Dit dialoogvenster bevat opties voor kwantisatiesterkte, nootdeling en timingnuances die het resultaat van het kwantisatieproces aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Laten we eens kijken naar de meest voorkomende quantisatie muziekparameters.

Opmerking Afdeling

Nootdeling, ook wel nootresolutie genoemd, speelt een cruciale rol bij het bepalen van de ritmische waarde die wordt gebruikt om kwantisatie te verankeren.

Je wilt de nootdeling parameter selecteren op basis van de kleinste nootdeling in de gegeven muzikale frase.

Als je bijvoorbeeld werkt met een stuk dat voornamelijk bestaat uit korte, staccato noten, zou een lagere instelling zoals resolutie van achtste noten of zestiende noten goed moeten zijn.

Aan de andere kant, als je werkt aan een passage met langere, meer aangehouden noten, overweeg dan om je nootresolutie in te stellen op kwartnoten of hele noten. Het idee is om de kortste noot te vinden en die als referentie te gebruiken.

Quantize sterkte/hoeveelheid

De quantize sterkte-instelling bepaalt hoeveel de noten worden aangepast om uit te lijnen met het raster. Als je de sterkte-instelling op 100% zet, worden de noten precies naar het dichtstbijzijnde rasterpunt verplaatst.

Als je echter een natuurlijker gevoel wilt behouden, kun je de sterkte-instelling verlagen om de noten iets dichter bij het rasterpunt te plaatsen.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat we een noot hebben die 40 tikken achterloopt op de beat. Als we een 50% sterkte-instelling gebruiken, verplaatsen we de noot 20 teken naar voren, halverwege naar het dichtstbijzijnde rasterpunt.

Een teek? Hebben we het nu over insecten?

Negatief!

Een tik is een digitale meeteenheid die we gebruiken om relatieve tijd in een ritmisch spoor op te delen. Terwijl muzikale rasters zijn onderverdeeld in maten, beats en kleinere onderverdelingen, zijn er ook noten daartussen. Zie ze als atomaire ritmes. Ze zijn er; we kunnen ze alleen niet altijd zien.

In een MIDI-sequencer is een tik de kleinste tijdseenheid die wordt gebruikt om de positie van een noot te bepalen.

Het aantal tikken per kwartnoot bepaalt de resolutie van onze sequencer.

In de meeste DAW's is deze resolutie een vaste waarde. Bij andere DAW's kun je deze echter aanpassen. We meten dit als TPQN, of "aantal tikken per kwartnoot". Zie het als de beschikbare resolutie voor het vastleggen van kleine nuances in timing binnen een uitvoering.

In Pro Tools zijn er bijvoorbeeld 960 tikken per kwartnoot, waardoor gebruikers een behoorlijk hoog resolutieniveau hebben. Hetzelfde geldt voor Logic Pro.

Door de kwantiseringssterkte op het tempo raster aan te passen en deze tikken in je voordeel te gebruiken, kun je iets van het natuurlijke gevoel van een uitvoering behouden terwijl je ook de timing strakker maakt.

Zwaai

Om een ritme een menselijk tintje te geven, kun je ook de swingfunctie gebruiken, die ook wel "shuffle" wordt genoemd, afhankelijk van het gevoel waar je voor gaat.

Wanneer je swing toepast op een beat, pas je ofwel de duur van de eerste noot van een paar aan, waardoor deze iets langer of korter wordt dan de tweede noot, of pas je de attack timing van de beats aan.

Swing introduceert een onregelmatige afstand tussen elk paar noten, waardoor de regelmaat van het muzikale raster wordt verstoord. Door de kwantiseringsinstellingen aan te passen, kun je dit effect automatiseren, waardoor je muziekuitvoering een natuurlijker, menselijker gevoel krijgt zonder dat je al je noten handmatig hoeft te bewerken.

De swing-instellingen in verschillende DAW's kunnen variëren, maar in de meeste gevallen wordt het uitgedrukt als een percentage.

  • 50% Swing: Een swingwaarde van 50% betekent dat er geen swing is toegepast.
  • 51-100% Swing: Het verhogen van de waarde tussen 51-100% duwt de starttijd van de tweede noot naar voren of naar achteren ten opzichte van de beat.
  • 0-49% Swing: Omgekeerd trekt het verlagen van de waarde tussen 0-49% het begin van de volgende noot terug, waardoor deze voorloopt op de beat.

Het gebruik van de swingparameter is een geweldige manier om een menselijk element aan je muziek toe te voegen en tegelijkertijd timingfouten op te vangen.

Wanneer wel en wanneer niet kwantiseren

Quantisatie is een ongelooflijk waardevol hulpmiddel voor het behouden van een nauwkeurig en gepolijst ritme. Dat betekent echter niet dat het altijd geschikt is.

Laten we eens kijken naar een paar scenario's waarbij je kwantisatie zou willen gebruiken, maar ook naar scenario's waarbij je dat niet zou willen.

Wanneer kwantisatie gebruiken

  • De timing van een basspoor verbeteren: Wanneer je werkt met een drumspoor, baslijn of een ander basiselement van een nummer, kan kwantisering super nuttig zijn. Zorg er wel voor dat je de sterkte-instellingen goed aanpast om te voorkomen dat dingen robotachtig gaan klinken.
  • Ritmische tracks strakker maken: In dansmuziek of vergelijkbare genres wil ik vaak dat tracks vastzitten aan het muzikale raster. Dit is waar strikte kwantisering van pas komt.
  • MIDI-noten kopiëren en plakken: Wanneer je MIDI tracks kopieert en plakt, wil je er zeker van zijn dat de eerste noot precies op de eerste tel wordt geplaatst. Als dat niet het geval is, kan dat problemen opleveren met de timing.

Wanneer geen kwantisatie gebruiken

  • Verpest het gevoel: Als je quantisatie toepast en het klinkt verkeerd, pas het dan niet toe! Het gevoel van je track is belangrijker dan dingen vastzetten op een tempo grid.
  • Mensachtige elementen: Bepaalde elementen, zoals zang of instrument leads, zijn uniek vanwege hun imperfecties. Het kwantiseren van deze elementen kan hun imperfecties wegnemen.

Kwantisering in moderne muziek

Quantisatie heeft een grote invloed gehad op het maken van muziek voor een modern publiek, en het aanpassen van noten aan het tempo is voor veel producers een cruciale stap in het productieproces geworden.

Of je dit als een positieve of negatieve technologische ontwikkeling ziet, is volledig subjectief. Het is echter onmogelijk om te ontkennen dat kwantisering een integraal aspect is geworden van moderne muziekproductie, nog meer in bepaalde genres zoals pop, hiphop en EDM.

Als je eenmaal het mechanisme van kwantisatie begrijpt, wordt het veel gemakkelijker om het op een muzikale manier te gebruiken om je composities te verbeteren in plaats van het leven eruit te zuigen.

Breng je nummers tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!