Wat is een Pre-Chorus & hoe schrijf je er een?

Wat is een Pre-Chorus & hoe schrijf je er een? Wat is een Pre-Chorus & hoe schrijf je er een?

Als je de vraag kunt beantwoorden "wat is een voorbereiding?" betekent dat dan dat je ook kunt antwoorden op de vraag "wat is een pre-chorus?". Grapje, maar ik weet zeker dat de analogie duidelijk is.

Wat is het?

"Pre-chorus" klinkt een beetje als "pre-cursor", en dat is misschien niet toevallig. Het pre-chorus is meestal een voorloper van het refrein, en bereidt in zekere zin het "begin" van het refrein voor.

Nu, wat betreft het refrein, je vindt online elke definitie onder de zon, terwijl sommige auteurs een definitie uit de weg gaan. Sommigen beweren dat het niet gerelateerd hoeft te zijn aan het refrein... echt waar?! Waarom heet het dan niet "pre-random"?

Dus laten we het maar ronduit zeggen: het pre-chorus is een apart gedeelte van een nummer, dat dient als overgang naar (of intro van) het refrein. Als zodanig kan het duidelijk worden onderscheiden van andere delen van de algehele vorm van het lied/de compositie.

De formele eenheden van een song

Een lied kan de volgende samenstellende delen hebben:

  • intro
  • vers
  • brug
  • pre-chorus
  • koor
  • outro (ook wel "coda" genoemd, vooral in klassieke muziek).

Het volledig gerealiseerde nummer hangt natuurlijk niet af van de songstructuur. Om de opties wat uitgebreider te presenteren, geven we hieronder commentaar op de hierboven genoemde opties.

Intro

Ongeacht de muzikale structuur van de liedvorm, worden coupletten zelden rechtstreeks geïntroduceerd. De meest voorkomende is de couplet-refrein songstructuur, die vaak ook ten minste het intro bevat.

Het karakter van de introductie hangt af van de algemene sfeer die je wilt aankondigen of creëren.

Hoewel het meestal kalm en zelfs beschouwend is, kan het ook intens zijn, soms zelfs het meest intense deel van het hele nummer. Een goed voorbeeld van dat laatste is Chop Suey van System of a Down, waar de uitgebreide introductie een uitzonderlijk luide en onderbroken "schreeuw" is.

Vers

De hoofdmelodie van een liedje komt terug in het couplet.

Zoals gezegd bevat een lied meestal ten minste twee secties, of beter nog: ten minste twee melodieën. Deze twee secties (melodieën) vormen de basis van het couplet en het refrein.

Ongeacht wat er omheen staat, dient het couplet als anker. Als je van het couplet direct wilt overgaan naar het refrein, probeer dan een overtuigend kort gedeelte te maken om het couplet af te sluiten en het refrein aan te kondigen.

Zo'n oplossing zou het beter doen als het zowel goed werkt wanneer het verbonden is met het begin van het couplet als wanneer het verbonden is met het refrein. Dit is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan (vandaar de noodzaak van een speciaal pre-chorus).

Pre-chorus

Een veelgestelde vraag heeft te maken met de liedteksten voor het refrein. Vragen als: kunnen pre-chorus teksten variëren tussen pre-chorus verschijningen? Of zoiets als: in het refrein komt wel tekst voor, maar kan een refrein ook zonder tekst?

Pre-chorussen zijn voornamelijk overgangen, maar vormen tegelijkertijd een aparte en gedefinieerde eenheid binnen de songstructuur.

Meestal (maar niet noodzakelijkerwijs alleen) zal het pre-chorus van een nummer een ander akkoordenschema hebben dan de andere delen eromheen.

Wat songteksten betreft: ze definiëren niet wat een pre-chorus is, behalve voorbeelden waarbij de auteur besluit om de thematische ontwikkeling volledig te laten vallen.

Koor

Het refrein van een nummer geeft een "antwoord" op de opbouw die het pre refrein introduceert. In popsongs begint het refrein meestal met het tonica akkoord. Dat kan een mineur- of majeurakkoord zijn, waar een goed refrein natuurlijk naartoe leidt.

Wanneer liedjes geen definieerbare voorkoren hebben (vooral de couplet-refreinliedjes), moet er toch enige opbouw plaatsvinden voordat het refrein begint.

In zo'n geval moet het refrein van het nummer nog intenser klinken om voor voldoende contrast te zorgen en tegelijkertijd een harmonische oplossing te bieden.

Brug

Muziektheorie heeft er geen definitie voor, hoewel songwritingvaardigheden heel duidelijk worden aangetoond door een goede bridge.

Terwijl het pre-chorus het refrein aankondigt, kan een bridge een soort "migratie" aankondigen naar een geheel nieuw structureel deel, of de terugkeer naar het oorspronkelijke thema aankondigen (het "couplet", in deze zin).

Dit laatste komt het duidelijkst naar voren in de klassieke jazzstandaard A-A-B-A vorm. De brug bij de B-partij dient bijna als een refrein, dat nieuw thematisch materiaal en een aanzienlijke opbouw biedt.

Die opbouw zorgt echter niet voor een uitbreiding van de vorm. Sterker nog, wat waar toe leidt, is soms wat een bridge onderscheidt van een pre-chorus, of zelfs een refrein.

Een nummer kan meerdere bruggen bevatten, waarbij elke brug dient als overgang. Bruggen kunnen dus variëren in intensiteit, afhankelijk van wat er bereikt moet worden met de gegeven overgang.

Outro

Het outro (de "uitgang" van een nummer) is vaak een soort "extreem". Het bouwt de spanning op tot een abrupt einde, of het vervaagt tot volledige stilte.

Mijn favoriete voorbeeld van dat laatste is het laatste deel van Tsjaikovski's 6e Symfonie. Helemaal aan het einde is de dynamiek bij de contrabassen gemarkeerd met "ppppp" (zelfs de dirigent hoort nauwelijks iets).

Nu staat Tsjaikovski niet bekend als een "liedjesschrijver", maar ik ben zo vrij om een intens outro van hem te noteren: het einde van de Dans van de Bloemen, uit zijn Notenkrakersuite.

De niet-formele eenheden

Om de afzonderlijke delen van het nummer te ontwikkelen, gebruikt de songwriter meerdere bouwstenen.

De meest voorkomende zijn, naast de melodieën, het akkoordenschema en de tekst.

Als je dieper op de zaken wilt ingaan, kun je de details verder analyseren.

Voor het schrijven van een refrein helpt overdreven analyse niet veel, dus we proberen het simpel te houden.

Songteksten

Een geweldig couplet heeft ook geweldige teksten; daar kun je niet omheen. Geweldige zang moet ook aanwezig zijn, want geweldige poëzie (de woorden alleen) is niet genoeg.

Teksten kunnen spanning opbouwen. Het couplet en de bijbehorende tekst kunnen samen fungeren als een handig hulpmiddel bij de overgang naar refreinen, of naar andere formele delen/eenheden, als dat nodig is.

Als songwriter ben je verplicht om een goede tekst te schrijven. Als je vastzit, probeer dan verschillende delen voor de zang te schrijven, bijvoorbeeld de tekst van het refrein, als je op dit moment met het couplet bezig bent.

Onthoud altijd dat een muziekstuk een "mozaïek" is, in plaats van een "afdruk". Een enkele verkeerd geplaatste "steen" kan een verkeerde indruk geven, of zelfs algemene ontevredenheid.

Akkoorden

De echte bouwstenen!

Vooral als het nummer slechts twee hoofdsecties heeft, zal de respectieve akkoordenschema's van elk bepalen wat wat is. Dezelfde akkoordenschema's, met dezelfde volgorde van coupletakkoorden gebruikt in het refrein, definiëren dat laatste niet eens.

Terwijl tekst en melodie voor verrijking zorgen, zorgen akkoorden en harmonie in het algemeen voor de essentie.

Je zou kunnen zeggen, "nou, Nirvana's Something In The Way heeft dezelfde akkoorden in het couplet en het refrein!". Dan zeg ik: precies! Na het refrein is de overgang terug naar het couplet vrij vlak; zo vlak dat dezelfde tekst van het couplet wordt herhaald.

Het bovenstaande is een geweldig voorbeeld van artisticiteit in eenvoud, maar het laat ook zien hoeveel (of weinig) je kunt doen als je refrein dezelfde akkoorden gebruikt.

Technisch gezien kun je dus een nieuwe songsectie definiëren zonder een nieuw akkoord te introduceren. Het probleem is dat als de harmonie hetzelfde blijft, je opties om overtuigend verder te gaan steeds beperkter worden.

Met het akkoord als belangrijkste bouwsteen kun je wonderen verrichten door één nieuw akkoord in de progressie te introduceren. Het nieuwe akkoord zal ook nieuwe ideeën introduceren (vertrouw me niet, probeer het gewoon!).

Songwriting vaardigheden

Grote "motor" in het proces van het creëren van een grote melodische - en muzikale in het algemeen - schoonheid!

Songwriting is een aparte vaardigheid, die niet noodzakelijkerwijs afhankelijk is van muzikale geletterdheid en formele training als zodanig.

De effectiviteit van de totale stroom hangt af van de vraag of we weten wat we willen bereiken.

De intuïtie zal als hoeksteen dienen bij het creëren en opnemen, en dat zal weer gebaseerd zijn op de ervaring die de songwriter heeft opgedaan.

Muziek is echter zowel een kunst als een ambacht, dus songwriting zal soepeler verlopen als songwriters eerst willen leren en pas later expressie zoeken.

De Luisteraar

Het is grappig; songwriters in de popmuziek proberen de luisteraar van hun liedjes te paaien (misschien wel overdreven, tot het punt van schaamteloze dienstbaarheid), terwijl een hedendaagse klassieke componist de luisteraar volledig lijkt te negeren.

Dus, moet popsongwriting de eerste volgen? Is de luisteraar "hun majesteit"? Kwalificeren goede liedjes als zodanig alleen omdat ze populair zijn; is populaire muziek hetzelfde als goede muziek? En omgekeerd: als liedjes niet populair zijn, is dat dan omdat ze niet goed zijn?

Ik zou zeggen: geen van de bovenstaande punten kan een volmondig "ja" (of een "nee") zijn. Wat geldt voor het totale resultaat, geldt ook voor de samenstellende delen, vooral als het gaat om nuances!

Hoe schrijf ik een fatsoenlijke pre-forus?!

Met alles in het achterhoofd zal ik hieronder een paar punten opnoemen waarmee rekening moet worden gehouden en die de doorstroming moeten bevorderen of het proces op gang moeten brengen voor de minder ervaren mensen.

Structuur van het lied

Allereerst moet je jezelf één vraag stellen: heeft jouw nummer echt een refrein nodig? Moet je anticipatie creëren? Misschien is het nummer al mooi!

Een pre-chorus toevoegen aan Sting's Englishman in New York bijvoorbeeld, zou de speciaal verlengde jazzy bridge en de algehele songstructuur verpesten. Sta er dus niet op, tenzij je zeker weet dat het tot goede resultaten zal leiden.

Het refrein van het lied

Populaire muziek heeft altijd een refrein, maar het gaat erom hoe het klinkt. Wanneer het pre-chorus optreedt, moet het toevoegen wat nodig is, in plaats van complicaties te creëren die je later op je hoofd doen krabben, denkend hoe je ze moet oplossen...

Als het refrein ophanging vereist, voeg het dan toe aan het pre-chorus, niet anders dan de pre-chorus oplossing van het nu legendarische Smells Like Teen Spirit.

Verzen en algemeen gebruik

Het feit dat je een pre-chorus hebt geschreven dat je leuk vindt, betekent niet dat je het voor elk refrein moet gebruiken. Gebruik het maar één keer als je dat wilt; de structuur van het nummer kan eenvoudig blijven, met een verrassende "twist" op een bepaalde plek. Wees niet bang om buiten de gebaande paden te denken.

Liedjes hoeven geen repetitieve vorm of structuur te hebben. De hierboven genoemde klassieker van System of a Down is wat dat betreft een uitstekend voorbeeld!

Harmonie

Soms kan een enkel akkoord het pre-chorus goed definiëren. Andere keren is helemaal geen akkoord voldoende; stoppen met alleen de zang om het refrein voor te bereiden kan heel effectief zijn!

Genre-specifieke informatie

Dezelfde melodie kan in rock een heel andere indruk maken dan bijvoorbeeld in EDM.

Dit wil niet zeggen dat je een voorbeeld of een "canon" moet volgen. Toch zal een rocknummer waarschijnlijk een rock pre-chorus nodig hebben. Kies verstandig, zonder aan de ene kant te dogmatiseren en aan de andere kant de traditie te negeren!

Breng je nummers tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!