Wat is Tempo in Muziek?

Wat is Tempo in Muziek? Wat is Tempo in Muziek?

Als je nieuw bent in de muziek, kan het even fascinerend als intimiderend zijn om een andere muzikant zijn of haar instrument te zien bespelen. Hoe blijven ze zo perfect op één lijn met de muziek? Waar hebben ze geleerd om ritme, melodie en stem allemaal tegelijk in balans te brengen?

Het is eenvoudiger dan je denkt. Muzikanten vertrouwen op een concept dat tempo heet om muziek structuur te geven en een pakkende cadans die bijdraagt aan de algehele sonische ervaring. Maar wat is tempo in muziek eigenlijk? En hoe kunnen we het gebruiken om verschillende gevoelens in muziek over te brengen?

We behandelen dit allemaal en overlopen hieronder enkele van de meest essentiële tempoaanduidingen, zodat je de kracht van de tijd in je songs kunt gaan gebruiken. Laten we aan de slag gaan!

Wat is Tempo?

In zijn eenvoudigste vorm verwijst tempo in de muziek naar het tempo of de snelheid van een compositie. Het is Italiaans voor "tijd", wat aangeeft dat dit muzikale element de kracht heeft om een lied bij elkaar te houden. Net zoals we afhankelijk zijn van klokken om ons te vertellen wanneer we van de ene plaats naar de andere moeten gaan, gebruiken musici tempo om te weten waar ze verschillende secties in een muziekstuk moeten spelen.

Tempo wordt gemeten in beats per minute of BPM, of met behulp van een tempo markering of metronoom markering in meer klassieke composities. Dit is meestal een getal dat aangeeft hoeveel beats per minuut er binnen een muzieksectie voorkomen. Op bladmuziek wordt het juiste tempo boven de eerste maat aangegeven.

In de hedendaagse muziek hebben liedjes vaak een vast tempo, op een paar opmerkelijke uitzonderingen na. Tempo kan echter vloeiend zijn. In meer traditionele klassieke muziekcomposities kun je in een stuk meerdere keren een ander tempo aantreffen. Het eerste deel kan bijvoorbeeld een tempo van één tel hebben, en het tweede deel een ander tempo, hoewel het één stuk is.

Tempo blijft op een constante snelheid tot een duidelijke aanpassing wordt aangegeven. Je kunt het tempo van een stuk bijna zien als een menselijke hartslag. Het tempo blijft consistent en gelijkmatig, maar als je je energie gaat opvoeren, komen de slagen sneller, waardoor tempowisselingen ontstaan.

Tempo Vs. BPM

Misschien ben je in je DAW beats per minute, afgekort bpm, tegengekomen. In westerse muziek, dient BPM als een manier om het tempo te meten in gelijkmatig verdeelde beats met dezelfde snelheid. Hoe hoger het getal, hoe sneller de beats komen, aangezien er meer beats per sectie zijn.

Het is echter belangrijk op te merken dat beats per minute niet hetzelfde zijn als ritme. Je kunt verschillende ritmes spelen over eenzelfde BPM of tempo. Zo wordt tempo niet noodzakelijkerwijs expliciet verwoord in een muziekstuk, maar dient het als de centrale structuur van een liedje en kan het worden gevoeld. Het is mogelijk om hetzelfde ritme te hebben dat overeenkomt met de beats van je tempo, maar dit is niet noodzakelijk om in de maat te blijven.

Je vindt beats per minute meestal op de bovenste menubalk in je DAW, in Ableton is dat in de linkerbovenhoek:

Kortom, beats per minute is een manier om tempo te meten. Tempo is meer omvattend en omvat verschillende vormen van tempo en cadanskwaliteiten.

BPM in populaire muziek

Slagen per minuut in muziek kunnen verschillende gevoelens, fraseringen, en zelfs hele genres vastleggen. Je kunt een liedje maken in elk genre op elk BPM, maar er zijn een aantal algemene tempo bereiken bepaalde genres vallen in, die een nuttig referentiekader kan zijn. Over het algemeen geeft een sneller tempo een energieker nummer aan, terwijl een langzamer tempo een rustgevender stuk creëert. Hier zijn waar een aantal van de top genres vallen in termen van beats per minuut:

 • Rock: 70-95 beats per minuut
 • Hip-Hop: 80-130 beats per minuut
 • R&B: 70-110 beats per minuut
 • Pop: 110-140 slagen per minuut
 • EDM: 120-145 slagen per minuut
 • Techno: 130-155 beats per minuut

Natuurlijk moeten deze richtlijnen met een korreltje zout worden genomen. Er zijn tal van uitschieters voor een goede reden, maar je kunt zien hoe tempo kan vorm niet alleen nummers, maar de genres waarin ze zich bevinden. Tempo is evenzeer een muzikaal element als melodie en ritme.

Hoe werkt Tempo met Tijd Handtekeningen?

Tempo wordt gemeten aan de hand van beats per minute, of BPM. Tijdens het spelen van een muziekstuk moet je echter ook rekening houden met de maatsoort van een nummer. Tijdsaanduidingen zijn cruciaal voor het creëren van ritme in de muziek , noteren hoeveel beats worden gespeeld in een maatregel. Ze worden weergegeven als twee getallen die boven elkaar staan, zoals 3/4 of 4/4.

Het bovenste getal geeft aan hoeveel tellen er per maat zijn en het onderste getal geeft aan hoe lang elke tel duurt. In het geval van 4/4, ook bekend als de gewone maat, zijn er 4 tellen per maat, met elke maat weergegeven als een kwartnoot. Dus, een stuk gespeeld in 4/4 met een tempo van 120 bpm, zou genoeg ruimte bieden voor 120 kwartnoten binnen een minuut.

Tempo-aanduidingen zijn tamelijk constant, behalve wanneer van het ene deel naar het andere wordt overgegaan. Tijdsaanduidingen daarentegen worden verschillend geteld, afhankelijk van de behoeften van een stuk. Op deze manier dient het tempo als een constant, samenhangend geheel dat ons in staat stelt elders soepeler en vrijer te zijn.

Wanneer een tempo verandert, kan een componist een dubbele maatstreep gebruiken in de bladmuziek, die een nieuwe tempoaanduiding introduceert, vaak met een nieuwe toonsoort en mogelijk ook een nieuwe maatsoort.

Zelfs als je nieuw bent in de muziektheorie, begrijp je intuïtief hoe verschillende tempo's werken. Daarom ben je in staat om mee te klappen met zowat elk liedje op een manier die "logisch" is. We zijn allemaal afgestemd op het oppikken van tempo en werken binnen de context van de vaste parameters van een tempo.

Je kunt tempo en BPM zelfs vergelijken met een tikkende klok. Aangezien er 60 seconden in een minuut zitten, tikt een klok met precies 60 BPM. Tijd en tempo zijn inherent met elkaar verbonden. Het is logisch dat een nummer met een hoger BPM dan 60 ons een energiek gevoel kan geven. We stappen letterlijk in een nieuw, sneller tempo.

Musici maken vaak gebruik van hulpmiddelen zoals metronomen of een click track in de beste DAW's om de tijd en het ritme bij te houden tijdens het spelen van een muziekstuk, hoewel dit tellen vaak wordt geïnternaliseerd of weerspiegeld door een dirigent.

Tempotypes classificeren met Tempomarkeringen

Tempi kunnen ook worden ingedeeld binnen bepaalde bereiken die tempomarkeringen worden genoemd. Een tempo-aanduiding wordt meestal weergegeven door een Italiaans, Duits, Frans of Engels woord dat kan helpen bij het aangeven van snelheid en stemming.

We zullen hieronder enkele van de meer traditionele tempoaanduidingen bespreken, maar merk op dat het mogelijk is om verschillende tempoaanduidingen met elkaar te combineren. Een van de grootste voorbeelden in de klassieke muziek is te vinden in de composities van Gustav Mahler. Deze componist combineerde soms Duitse tempo-aanduidingen met traditionele Italiaanse aanduidingen om een meer beschrijvende richting te creëren.

Aangezien muziek een universele taal is, is het een goed idee om elk van de volgende termen te begrijpen, zodat je een stuk kunt spelen op de manier waarop het bedoeld is, met een snelle uitvoering wat betreft het tempo.

Italiaanse Tempo-aanduidingen

U zult merken dat sommige van de traditionele Italiaanse tempo aanduidingen een specifiek bereik hebben. Andere muzikale termen verwijzen naar de kwaliteit van het tempo, in plaats van naar een vaste snelheid. Onthoud dat een tempo-aanduiding kan verwijzen naar een specifiek bereik, maar ook naar andere woorden om de algemene kwaliteit van het tempo van een stuk aan te geven.

 • Graf: Langzaam en plechtig, 20 tot 40 slagen per minuut
 • Largo: Over het algemeen, 45 tot 50 slagen per minuut
 • Lento: Langzaam, 40 tot 45 slagen per minuut
 • Adagio: Langzaam, 55 tot 65 slagen per minuut
 • Adante: wandeltempo, 76 tot 108 slagen per minuut
 • Adagietto: Tamelijk langzaam, 65 tot 69 slagen per minuut
 • Moderato: Matig, 86 tot 97 slagen per minuut
 • Allegretto: Matig snel, 98 tot 109 slagen per minuut
 • Allegro: Snel, snel en vreugdevol 109 tot 132 slagen per minuut
 • Vivace: Levendig en snel, 132 tot 140 slagen per minuut
 • Presto: Extreem snel, 168 tot 177 slagen per minuut
 • Pretissimo: Sneller dan presto

Duitse Tempomarkeringen

 • Kräftig: Kracht ig of krachtig
 • Langsam: Langzaam
 • Lebhaft: Een levendige stemming
 • Mäßig: Een gematigde snelheid
 • Rasch: Snel
 • Schnell: Fast
 • Bewegt: Geanimeerd, levendig

Franse tempomarkeringen

 • Vastenavond: Een langzame snelheid
 • Modere: Een gematigd tempo
 • Rapide: Snel
 • Vif: Levendig
 • Vite: Snel

Engelse Tempo-aanduidingen

Deze termen worden doorgegeven in de wereld van de muziekproduktie en behoeven niet al te veel extra uitleg, maar het is de moeite waard ze op te sommen, omdat het je kan verbazen dat sommige van deze woorden een bepaald tempo met zich meedragen.

 • Langzaam
 • Ballade
 • Laid Back
 • Medium: Dit is vergelijkbaar met wandeltempo, of andante
 • Steady Rock
 • Medium-Up
 • Brisk
 • Brightly
 • Omhoog
 • Snel

Aanvullende voorwaarden

De bovenstaande tempo-aanduidingen hebben in de eerste plaats betrekking op de regelmatige snelheid van een tempo, maar er zijn nog andere woorden voor expressieve doeleinden. In feite is het niet ongewoon om te zien dat zowel een tempoaanduiding als een of meer van de hieronder genoemde woorden samen worden gebruikt voor een meer specifieke tempoaanduiding.

Bijvoorbeeld, allegro agitato verwijst naar een snelle, geagiteerde toon. Molto allegro betekent zeer snel. Met gecombineerde termen als Meno Mosso, Marcia moderato, Pio Mosso, motion pic Mosso, is de hemel de limiet. U zult merken dat sommige stukken uit de klassieke en barokperiode uitsluitend naar hun tempoaanduidingen werden genoemd.

Deze aanvullende Italiaanse woorden bieden meer muzikale contexten, zodat elk stuk kan worden gespeeld op een manier die de oorspronkelijke betekenis en het oorspronkelijke gevoel van een compositie weergeeft.

 • A Picare: Met plezier
 • Agitato: Op een geagiteerde manier
 • Con Moto: Met beweging
 • Assai: Heel veel.
 • Energico: Met energie
 • L'istesso: Met dezelfde snelheid
 • Ma non troppo: niet te veel
 • Marcia: In de stijl van een mars
 • Molto: Zeer
 • Meno: Minder snel
 • Mosso: Geanimeerde snelle
 • Piu: Meer
 • Poco: Een beetje.
 • Subito: Suddenly
 • Tempo comodo: Met een comfortabele snelheid
 • Tempo Di: Met de snelheid van
 • Tempo Giusto: Met een constante snelheid
 • Tempo Semplice: Normale snelheid

Tempo veranderen

Muziek kan van tempo veranderen tussen delen, maar kan ook een vrije aanpassing hebben, waarbij de bpm naadloos verschuift van het ene deel naar het volgende. Het kan een uitdaging zijn om moderne voorbeelden te vinden, maar in deze donkere poptrack van ASHWARYA voel je de tempoverschuiving tussen de coupletten en de refreinen:

Tempowisselingen zijn overal in klassieke composities te vinden:

In het bovenstaande voorbeeld wordt het tempo versneld na het eerste deel van het stuk. Er zijn nog andere Italiaanse woorden die musici kunnen helpen begrijpen hoe ze een bepaalde tempowisseling moeten uitvoeren. Veel componisten gebruiken deze termen vandaag de dag nog steeds, dus ze zijn zeker de moeite waard om te begrijpen als je prioriteit wilt geven aan grote expressie terwijl je oefent met spelen:

 • Accelerando: Sneller worden
 • Allargando: Afnemend tempo naar het einde van het stuk toe
 • Doppio più mosso: Dubbele snelheid
 • Doppio più lento: halve snelheid
 • Lentando: Geleidelijk aan langzamer en zachter worden
 • Meno mosso: Minder beweging
 • Meno moto: Minder beweging
 • Rallentando: Geleidelijke vertraging
 • Ritardando: Vertragen
 • Rubato: Vrije aanpassing van tempo gebaseerd op de behoeften van het moment
 • Tempo Primo of A Tempo: terug naar het oorspronkelijke tempo

We begrijpen allemaal intuïtief wat tempo is, maar je kunt veel nieuwe muzikale mogelijkheden ontdekken door de tijd te nemen om te begrijpen hoe het werkt en de muziektheorie te integreren in onze dagelijkse producties. Een Italiaanse term zal natuurlijk onbekend aanvoelen, maar hoe vaker je muziek speelt en deze eeuwenoude tempoaanduidingen tegenkomt, hoe meer ze een tweede natuur zullen worden voor je spel en expressie.

Veel plezier met het spelen met tempo in je muziek, en bekijk zeker ook onze andere stukken over het begrijpen van muziektheorie.

Breng je songs tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!