Wat is cadans in muziek: Alle Soorten Uitgelegd

Wat is cadans in muziek: Alle Soorten UitgelegdWat is cadans in muziek: Alle Soorten Uitgelegd

Muziek is zo krachtig omdat het dynamisch is. Als je naar een liedje luistert, ervaar je een begin, midden en einde van een verhaal, allemaal binnen een tijdsbestek van een paar minuten. Melodieën en akkoordenschema's drijven het lied, maar wat leidt ons naar een gevoel van revolutie? Dat is waar cadensen in muziek om de hoek komen kijken.

Het begrijpen van cadans is essentieel om een sterkere muzikant en schepper te worden. Hieronder gaan we in op wat cadans is, de verschillende soorten cadansen in muziek, en leggen we uit hoe cadans werkt binnen een liedje. Laten we er in springen!

Wat is cadans in muziek?

Dus, wat is een cadens in muziek eigenlijk? Cadensen in muziek zorgen voor een oplossing of afsluiting aan het eind van een muzikale frase, akkoordprogressie, melodie, of een heel stuk. Cadensen zijn zo gestructureerd dat er een sterke relatie is tussen de eindnoot en de laatste noot, waardoor de luisteraar een gevoel van finaliteit krijgt. Meestal ga je van een dominant akkoord of noot naar het tonisch akkoord of de tonische harmonie, maar er zijn verschillende variaties van cadensen die we hieronder zullen bespreken.

Je kunt een cadens zien als muzikale interpunctie. Als melodieën, akkoordenschema's en ritme helpen om een zin in een liedje op te bouwen, zorgt de cadens voor de "punt" of het "uitroepteken". Cadensen waren vooral belangrijk in de klassieke compositie, maar ze zijn terug te vinden in alle muziekgenres, zelfs vandaag de dag. Zelfs "Happy Birthday" zit vol met cadensen in de beroemde melodie.

Eenvoudig gezegd beschrijft de cadens in muziek de beweging tussen muzikale frasen. Je kunt alle cadensen categoriseren als open of gesloten. Open cadensen in muziek nodigen uit tot voortzetting, en de muzikale frasen in een liedje hebben het gevoel dat ze door kunnen blijven spelen. Wanneer een open cadens aan het eind van een liedje wordt geplaatst, klinkt hij onvolledig. Gesloten cadensen daarentegen geven meestal het einde van een melodisch idee of compositie aan.

Een muzikale compositie kan meerdere cadensen bevatten aan het eind van een frase en zal hoogstwaarschijnlijk een gesloten cadens hebben aan het eind van de song om de track van een melodische afsluiting te voorzien.

cadans in muziek

Hoe werken akkoordenschema's?

Om te begrijpen hoe cadensen in muziek werken, is het belangrijk akkoordprogressies uit te splitsen. Akkoorden zijn opgebouwd uit 3 of meer noten binnen een bepaalde toonaard of notenfamilie. Elk akkoord produceert een ander geluid op basis van deze combinaties van noten.

Een van de beste dingen van akkoordenschema's is dat de relaties tussen de noten hetzelfde blijven, ongeacht in welke toonsoort je je bevindt. De soorten akkoorden binnen een toonaard zijn als volgt:

1e (I) - Tonic

2e (ii) - Supertonic

3e (iii) - Mediant

4e (IV) - Subdominant

5e (V) - Dominant

6e vi) - Submediant

7e (vii°) - Leidende Toon

Romeinse cijfers in kleine letters duiden mineurakkoorden aan, terwijl hoofdletters worden geassocieerd met majeurakkoorden binnen een toonaard. Je zult zien dat zo ongeveer elke gebruikelijke cadens van een majeurakkoord naar de tonica gaat (die ook majeur is). Het is het gemakkelijkst om een sterk gevoel van resolutie op te bouwen tussen deze krachtige akkoorden, waardoor ze zeer geschikt zijn om als muzikale interpunctie te dienen.

Om dit alles in praktijk te brengen, laten we eens kijken naar de toonaard C majeur. In C majeur zijn de akkoorden als volgt:

1) C Majeur

2) D mineur

3) E mineur

4) F major

5) G majeur

6) Een minderjarige

7) B diminished

Een beweging van het G-akkoord naar het C-akkoord in C-groot zou een perfecte authentieke cadens creëren, omdat je van de vijfde graad naar de eerste graad of grondtoon gaat.

Maak je geen zorgen als je het gevoel hebt dat je niet goed weet hoe je akkoorden moet maken binnen de context van een toonladder. Het enige wat je moet begrijpen is dat akkoorden binnen een toonaard allemaal hun eigen toonladdergraden hebben, die helpen bij het definiëren en creëren van de cadensen die we vandaag de dag gebruiken.

De 6 verschillende soorten cadans in muziek

Zoals er vele manieren zijn om een muzikale frase te beëindigen, zijn er ook verschillende soorten cadensen. Elk van deze cadensen kan verschillende gevoelens oproepen bij de luisteraar, waardoor ze een krachtig compositorisch instrument zijn. Hier zijn de 6 belangrijkste cadensen die in de westerse muziek voorkomen en die je als musicus moet begrijpen:

Authentieke of Perfecte Authentieke Cadans

Authentieke cadens, of perfecte authentieke cadens (PAC), is een sterke, gesloten cadens die luisteraars een bevredigende oplossing biedt. Je zult merken dat de perfecte authentieke cadens vaak aan het eind van songs wordt gebruikt om een compositie af te sluiten.

In deze cadens gaan de akkoordprogressies van het vijfakkoord (V-akkoord) naar het tonisch akkoord of V - I. De akkoorden worden traditioneel in grondligging gespeeld om de sterkste relatie tussen het slotakkoord en het slotakkoord van het liedje te creëren. Je zou zelfs een 7e noot aan het V akkoord kunnen toevoegen om een nog sterkere trekkracht naar het tonisch akkoord in grondligging te creëren.

De perfecte authentieke cadens hoor je voortdurend in de muziek, maar een van de duidelijkste voorbeelden is te vinden in het volkslied van de Verenigde Staten, "The Star Spangled Banner". Het arrangement eindigt op een V-akkoord dat overgaat naar het tonische akkoord in grondligging:

Imperfect Authentic Cadence

Imperfecte authentieke cadens of IAC, lijkt zoals te verwachten erg op perfecte authentieke cadens. Het enige verschil is dat het dominant akkoord of tonica akkoord niet noodzakelijk in de grondligging staan, de akkoorden worden omgekeerd (omgekeerde IAC), of het V akkoord wordt vervangen door een leidende toon (Leading Tone IAC).

Een onvolmaakte authentieke cadans is te horen aan het eind van het stuk "Frühlingsleid" van Louise Reichhardt:

Merk op hoe onvolmaakte authentieke cadensen je nog steeds die bevredigende relatie tussen de twee akkoorden geven, maar het is subtieler dan de relatie die ontstaat met een perfecte authentieke cadens.

Plagale cadans

De plagale cadens is de cadansfiguur die gebaseerd is op de relatie tussen het subdominant akkoord of IV akkoord en de tonica. Je kunt een plagale cadens in alle soorten muziek vinden, maar omdat hij populair werd in 19e-eeuwse hymnen, wordt hij ook wel de amencadens genoemd. Zoals je in dit voorbeeld zult zien, is het woord "Amen" specifiek op deze amencadens gezet in "Preces & Responses":

Je kunt ook een kleine plagale cadens tegenkomen. In plaats van van het majeur 4e akkoord naar het tonische akkoord te gaan, gebruikt de mineur Plagale cadens een mineur subdominant akkoord. Plagale cadensen vind je nog steeds veel in kerkelijke hymnen, maar ze komen ook voor in moderne, populaire muziek.

Bedrieglijke cadans

De bedrieglijke cadens misleidt de hersenen door te beginnen met een dominant V-akkoord. Je hersenen hopen natuurlijk een oplossing te horen naar de tonica zoals je zou horen in een perfecte cadens. In plaats daarvan lost de bedrieglijke cadens op naar een ander akkoord. Dit is meestal het IV- of subdominantakkoord, en de cadens eindigt tamelijk open. Luisteraars wachten misschien nog op de oplossing nadat deze cadens is afgelopen.

Je kunt de bedrieglijke cadens horen in The Beatles' song "Octopus' Garden" rond het punt 2:30, waar ze opzettelijk een gedeelte met bedrieglijke cadensen openhouden om de uiteindelijke bevredigende resolutie te creëren met een perfecte cadens die eindigt op het tonische akkoord.

Halve cadans

Een halve cadens kan worden gedefinieerd als een cadens die eindigt op het dominantakkoord of het V-akkoord. De halve cadensen eindigen op het V-akkoord, maar elk ander akkoord kan eraan voorafgaan. Het roept een open gevoel op dat verlangt om opgelost te worden, daarom wordt het over het algemeen beschouwd als een zwakke cadens.

Halve cadensen zijn daarom zelden het einde van een stuk. Deze cliffhanger cadens houdt je op het puntje van je stoel op zoek naar de oplossing van de dominante akkoorden. Je vindt halve cadensen verspreid door Bowie's "Let's Dance":

Cadential Zes-Vier

Een van de meer complexe cadensen is de cadentiële zes-vier. Deze cadentiële vorm is een beetje verwarrend, omdat het verwijst naar het lezen van becijferde bas-symbolen die helpen communiceren dat de dominante toon van het dominante akkoord wordt geïnverteerd als de basnoot. Het lost dan op in een geïnverteerd akkoord dat in sommige gevallen kan worden geïnterpreteerd als het tonische akkoord.

Dit kan behoorlijk verwarrend worden, maar de cadans zes-vier, in een notendop, berust op de context waarin de cadans dominante harmonie produceert.

Je hoort een cadentiële zesvier aan het eind van Elvis' klassieker "I can't help falling in love with you" op de woorden "love" en "with":

Hoe cadans te gebruiken in muziek

Je kunt bepalen wat een luisteraar van een muziekstuk verwacht door opzettelijk bepaalde soorten cadensen te gebruiken. Hier zijn een paar manieren waarop je cadans in je muziek kunt gebruiken :

Anticipatie opbouwen

Onze oren creëren van nature tonische resoluties op basis van de context van akkoorden en melodische frasen. Bijvoorbeeld, als een dominant akkoord of dominant harmonie akkoord voorafgaat aan een tonica, verwacht de luisteraar een volledige resolutie nog voordat het gespeeld is.

Op deze manier creëert het gebruik van het dominantakkoord aan het begin van een cadens een natuurlijke anticipatie. Dit is een geweldige manier om natuurlijke overgangen te creëren in de loop van een liedje.

Proza een vraag

Een open cadens aan het eind van een liedje of frase kan helpen om een gevoel van mysterie op te roepen in een stuk. Het creëren van een sonisch vraagteken is vooral effectief wanneer een open cadens aan het eind van een liedje wordt gebruikt, waar de luisteraar hunkert naar een sterke resolutie en zich licht verontrust voelt door de afwezigheid daarvan.

Om spanning te creëren

Cadensen kunnen je helpen spanning op te bouwen en los te laten in een liedje, waardoor je een dynamisch interessantere creatie krijgt. Dit kan je helpen het verhaal van je song in een authentieker licht te schilderen, in plaats van te blijven steken in de typische authentieke cadensen die in de meeste muziek worden verwacht.

Een compositie afsluiten

Sommige songs vragen om een sterke, krachtige finale die alleen kan worden bereikt door de kracht en eenvoud van authentieke cadensen. Cadensen kunnen overal in een liedje voorkomen, maar ze schitteren vaak het best wanneer ze de laatste beats van een compositie afsluiten.

3 veel voorkomende misvattingen over cadansen

Cadensen zijn gemakkelijk verkeerd begrepen en uiteindelijk ondergewaardeerde instrumenten in de wereld van de muziek. We zullen hieronder 3 veel voorkomende misvattingen over cadensen uit de weg ruimen.

Niet alle cadensen komen aan het eind van een compositie voor.

Onthoud dat cadensen meestal het meest herkenbaar zijn aan het eind van een lied, maar ze kunnen overal in een compositie worden geplaatst. Dit is logisch, want niet alle cadensen zijn ontworpen om een gevoel van totale oplossing te geven, zoals je dat wel vindt bij perfecte authentieke cadensen of bij plagale cadensen.

Misleidende cadensen of een halve cadens, bijvoorbeeld, zijn bedoeld om spanning op te bouwen. Deze spanning kan worden gebruikt om verschillende delen van een compositie met elkaar te verbinden, ook al is de relatie tussen de twee akkoorden wat zwakker. Elk cadens type heeft zijn eigen voorkeurstijd en -plaats.

Ze zijn niet meer relevant.

Veel musici negeren gewoon de muziektheorie achter cadensen en beweren dat ze niet meer relevant zijn. Dit kan niet minder waar zijn, want cadensen beïnvloeden nog steeds de manier waarop we vandaag van muziek genieten. Als je de tijd neemt om de relatie tussen een akkoord en een ander akkoord te begrijpen, zul je natuurlijk veel effectiever zijn in het oproepen van bepaalde emoties bij je publiek.

Cadensen helpen moderne muzikanten niet.

Cadensen zijn creatieve instrumenten die met evenveel eerbied serieus moeten worden genomen als een melodie of een harmonie . Moderne meesterwerken als "Dani California" zouden niet de unieke groove en aantrekkingskracht hebben die het vandaag de dag heeft zonder de hulp van plagale cadensen:

Hoe cadans te vinden in muziek

Om cadans te begrijpen, moet je een basiskennis van muziektheorie hebben. We laten je zien hoe je de cadans in een liedje of compositie kunt vinden.

1. Bepaal de toonsoort van het stuk.

Om te beginnen, bepaal de toonsoort van het stuk. Dit kun je doen door de toonsoort van een liedje te lezen. Aangezien cadensen volledig contextueel zijn, moet je weten binnen welke notenfamilie je zult werken.

2. Zoek de akkoordenschema's van het liedje uit.

Begin met het identificeren van de akkoorden die door het muziekstuk heen ontstaan. Het interpreteren van akkoorden kan enige oefening vergen, maar je zult ongetwijfeld verbeteren met voldoende blootstelling aan bladmuziek.

Bestudeer de relatie tussen de akkoorden.

Om de interpretatie van cadensen te vergemakkelijken, kan het zinvol zijn om elk akkoord in te delen naar de graad van zijn toonladder. Bijvoorbeeld, de tonica is I, de dominant is V en het subdominant akkoord is IV.

Identificeer elke cadans.

Kijk naar het einde van muzikale frasen en begin met het identificeren van de verbanden door de beweging van het ene akkoord naar het volgende te analyseren. Gefeliciteerd, je hebt met succes de cadens van een liedje bepaald!

het herkennen van cadans in muziek

Vandaar dat het begrijpen van de werkrelaties tussen perfecte cadans, onvolmaakte cadans, plagale cadans, bedrieglijke cadans, halve cadans en uitbijter zoals de cadentiële zes-vier je kan helpen jezelf beter uit te drukken als muzikant. Hopelijk heeft deze gids het je gemakkelijker gemaakt om cadensen in je muziek te verwerken en de muziektheorie erachter te begrijpen.

Breng je songs tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!