LUFS VS. dB: Wat is het verschil?

LUFS VS. dB: Wat is het verschil? LUFS VS. dB: Wat is het verschil?

Als muziekproducent, componist, podcaster of iemand anders in de audiowereld is het belangrijk om het verschil tussen LUFS en dB te begrijpen. Deze eenheden voor geluidsvolume worden vaak met elkaar verward en hoewel ze op elkaar lijken, zijn ze niet precies hetzelfde.

Hieronder beschrijven we de belangrijkste verschillen tussen de twee soorten loudness-eenheden en delen we ook enkele praktische toepassingen voor elke eenheid. Op deze manier kun je gemakkelijk begrijpen wanneer je het beste de ene eenheid boven de andere kunt gebruiken. Laten we beginnen!

Wat is een Decibel?

Wat is een decibel eigenlijk? Een decibel, of kortweg dB, is een luidheidseenheid die de intensiteit of energie van geluid meet. Decibels geven de hoeveelheid luchtdruk weer die door het geluid zelf wordt gecreëerd, waarbij geluiden met een hogere intensiteit overeenkomen met een hogere waargenomen luidheid. Over het algemeen is 0 dB de kleinste eenheid van geluid die waarneembaar is voor het menselijk oor.

In de muziekproductie zie je decibels steeds weer terugkomen als een standaard vorm van meting. Je vindt bijvoorbeeld decibelmetingen ingebouwd in faders en meters in je DAW. Je kunt de groene balken zien die de luidheid in dB aangeven in Ableton Live:

decibelmeter

Het donkergroen geeft de piekniveaus van de decibels weer, terwijl het lichtgroen de gemiddelde decibels binnen een sectie laat zien.

Hoe worden decibels gemeten?

Decibels worden gemeten aan de hand van twee verschillende meeteenheden: frequentie en amplitude. Frequentie meet het aantal trillingen in een geluid en bepaalt ook de toonhoogte van een geluidssignaal. De amplitude geeft aan hoe sterk het geluidssignaal is.

Het is ook het vermelden waard dat de luidheid van decibels exponentieel toeneemt. Daarom is 10 dB 10 keer luider dan 0 dB. Het totale volume van decibels neemt drastisch toe naarmate een geluid luider wordt. Decibels en volumemetingen worden overal in het muziekproductieproces gebruikt. Je houdt decibels in de gaten tijdens het opnemen, produceren, mixen en masteren, maar tijdens het masteren moet je ook je LUFS-meter in de gaten houden.

Tijdens het masteren is het bijhouden van je decibelpiekniveaus en gemiddelde niveau de sleutel tot het maken van een sterke track. Het gemiddelde aantal decibel gemeten over een bepaalde periode wordt RMS genoemd, wat de standaard is voor het meten van volume tot de ontwikkeling van LUFS.

Wat zijn LUFS?

LUFS kan worden gezien als een meetlat voor audio die wordt gebruikt voor het creëren van een consistente audio-ervaring op radio, film, tv en muziek. Het staat voor loudness units ten opzichte van de volledige schaal. Het is ook de meest recente en nauwkeurige manier om audio te meten.

Je kunt LUFS ook omschreven zien als LKFS, wat een acroniem is voor loudness K-weighted, relatief aan de volle schaal. Of je deze geluidseenheid nu ziet weergegeven als LUFS of als loudness K-weighted relative to full scale, beide vertegenwoordigen hetzelfde.

Verschillende audio-uitgangen hebben standaard LUFS-niveaus en LUFS-algoritmes zodat je geen schokkend volumeverschil ervaart bij de overgang van het ene nummer naar het andere. Het LUFS-algoritme creëert een soepele, consistente luisterervaring voor gebruikers en past de audio dienovereenkomstig aan. Daarom is het zo belangrijk om de LUFS-standaard van een platform te inventariseren tijdens het masteren.

Hoe worden LUFS gemeten?

LUFS zijn een breder type luidheidseenheid. LUFS meten de gemiddelde luidheid van een geluidsbestand, waarbij de luidheid over een bepaalde periode wordt gemeten. Het meten van luidheid met LUFS houdt ook rekening met waargenomen luidheid. Dit betekent dat LUFS niet alleen rekening houdt met de werkelijke luidheid van audio zoals waargenomen in decibel, maar ook met hoe het menselijk oor geluid waarneemt.

Gebaseerd op de manier waarop geluid het menselijk oor raakt, klinken bepaalde frequenties van nature luider dan andere. Het verschil in waarneming dat met LUFS wordt gebruikt, wordt geschetst aan de hand van de Fletcher Munson Curve:

fletcher munson curve

Deze grafiek schetst geluidscontouren over het volledige frequentiespectrum. Zoals we kunnen zien, is er een verschil in hoe geluiden worden waargenomen doorheen het frequentiespectrum. Hetzelfde fenomeen verklaart waarom we lage geluiden harder horen dan andere terwijl we van muziek genieten.

Daarom is LUFS de gouden standaard voor luidheid omdat deze meting onze waarneming combineert met de werkelijke geluidsuitvoer. Door deze twee belangrijke parameters te combineren, kunnen we de meest gebalanceerde luidheidseenheid voor het menselijk gehoor creëren. Normaal gesproken gebruik je LUFS wanneer je instelt hoe luid een geluidsbestand kan zijn. Bij muziekproductie betekent dit dat je LUFS pas aanraakt als je klaar bent om de mix te masteren.

Je kunt een LUFS meten met een LUFS-meter in je DAW. Een LUFS-meter toont meestal zowel geïntegreerde als kortetermijn LUFS om je een duidelijk beeld te geven van je geluid. Geïntegreerde LUFS geven de gemiddelde luidheid van geluid over een bepaalde tijd weer, terwijl kortetermijn LUFS alleen rekening houden met een kort gedeelte van het geluid.

Moet je LUFS of DB gebruiken?

Decibel en LUFS meten allebei geluid, dus hoe weet je welke meting je moet gebruiken? Op papier lijken LUFS en decibel hetzelfde fenomeen te zijn. Immers, zowel decibel als LUFS zijn min of meer gelijk aangezien 1 LUF ongeveer 1 DB is. Beide worden gebruikt om volume te karakteriseren. Hoewel deze luidheidseenheden in audio een verhouding van 1 op 1 hebben, worden ze toch voor verschillende dingen gebruikt.

Decibel is een breder instrument dat wordt gebruikt om het volume te meten in vrijwel elke audio- of geluidstoepassing. LUFS daarentegen worden voornamelijk gebruikt in het masteringproces. Het is de meest nauwkeurige luidheidsmeter die we tegenwoordig hebben, maar wordt minder vaak gebruikt buiten de wereld van geluidstechnici.

Als het aankomt op het normaliseren van muziek en andere audio, is LUFS de standaard voor luidheid. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat verschillende streamingplatforms verschillende LUFS-standaardniveaus hebben:

LUFS-normalisatiegrafiek

LUFS hebben waarschijnlijk meer praktische toepassingen als het gaat om het normaliseren van geluid. Decibels zijn echter een bredere manier om geluid over de hele linie te meten. Eén ding is zeker. Inzicht in het verschil en de overeenkomsten tussen decibels en LUFS is essentieel voor iedereen die een carrière in audio ambieert.

Zoals je kunt zien zijn LUFS en DB totaal verschillende meetmethoden. Hoewel ze allebei gebruikt worden om luidheid te meten, levert elk een andere meting op voor verschillende toepassingen. Houd deze nuttige en verschillende vormen van luidheidsmeting in de gaten.

Breng je nummers tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!