LUFS VS. dB: Wat is het verschil?

LUFS VS. dB: Wat is het verschil? LUFS VS. dB: Wat is het verschil?

Als muziekproducent, componist, podcaster, of wie dan ook in de audiowereld, is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen LUFS en dB. Deze audio loudness eenheden worden vaak verward met elkaar, en hoewel ze vergelijkbaar zijn, zijn ze niet precies hetzelfde.

We zullen hieronder de belangrijkste verschillen tussen de twee loudness eenheden bespreken en ook enkele praktische toepassingen voor elke eenheid. Zo kunt u gemakkelijk begrijpen wanneer u de ene eenheid beter kunt gebruiken dan de andere. Laten we er eens goed voor gaan zitten!

Wat is een Decibel?

Wat is een decibel eigenlijk? Een decibel, of kortweg dB, is een luidheidseenheid die de intensiteit of energie van geluid meet. Decibels geven de hoeveelheid luchtdruk weer die door het geluid zelf wordt gecreëerd, waarbij geluiden met een hogere intensiteit worden gecorreleerd met een hogere waargenomen luidheid. Over het algemeen is een meting van 0 dB de kleinste geluidseenheid die door het menselijk oor kan worden waargenomen.

In de muziekproductie zie je decibels keer op keer terugkomen als een standaardmeetmethode. Zo vind je bijvoorbeeld decibelmetingen ingebouwd in faders en de meters in je DAW . Je kunt de groene balken zien die de luidheid aangeven, gemeten in dB in Ableton Live:

decibelmeter

Het donkergroen geeft de piekniveaus van de decibels weer, terwijl het lichtgroen de gemiddelde decibels binnen een sectie weergeeft.

Hoe worden decibels gemeten?

Decibels worden gemeten aan de hand van twee verschillende maatstaven: frequentie en amplitude. Frequentie meet het aantal trillingen in een geluid en bepaalt ook de toonhoogte van een audiosignaal. Amplitude is hoe sterk het audiosignaal is.

Vermeldenswaard is ook dat de geluidssterkte in decibel exponentieel toeneemt. Daarom is 10 dB 10 keer luider dan 0 dB. Het totale volume van decibels neemt drastisch toe naarmate een geluid luider wordt. Decibels en volumemetingen worden in het hele muziekproductieproces gebruikt. Je houdt decibels in de gaten tijdens het opnemen, produceren, mixen en masteren, maar tijdens het masteren moet je ook je LUFS-meter in de gaten houden.

Tijdens het masteren is het bijhouden van je decibelpieken en je gemiddelde niveau essentieel voor het maken van een sterke track. Het gemiddelde aantal decibels gemeten over een bepaalde periode wordt RMS genoemd, wat tot de ontwikkeling van LUFS de norm was voor het meten van volume.

Wat zijn LUFS?

LUFS kan worden beschouwd als een maatstaf voor audio die wordt gebruikt voor het creëren van een consistente audio-ervaring bij radio, film, TV en muziekuitzendingen. Het staat voor loudness units relative to full scale. Het is ook de meest recente en nauwkeurige manier om audio te meten.

U kunt LUFS ook omschreven zien als LKFS, wat een acroniem is voor Luidheid K-gewogen, ten opzichte van de volle schaal. Of u deze geluidseenheid nu LUFS ziet noemen of K-gewogen luidheid ten opzichte van de volle schaal, beide staan voor hetzelfde.

Verschillende audio-outlets hebben standaard LUFS-niveaus en LUFS-algoritmes, zodat u geen schokkend volumeverschil ervaart bij de overgang van het ene nummer naar het andere. Het LUFS-algoritme creëert een soepele, consistente luisterervaring voor gebruikers en past de audio dienovereenkomstig aan. Daarom is het zo belangrijk om tijdens het masteren de LUFS-standaard van een platform in te schatten.

Hoe worden LUFS gemeten?

LUFS zijn een breder type loudness-eenheid. LUFS meten de gemiddelde luidheid van een stuk audio, waarbij de luidheid over een bepaalde tijdsperiode wordt gemeten. Bij het meten van de luidheid met LUFS wordt ook rekening gehouden met de waargenomen luidheid. Dit betekent dat LUFS niet alleen rekening houdt met de werkelijke geluidssterkte zoals die wordt waargenomen door middel van decibels, maar ook met de manier waarop het menselijk oor geluid waarneemt.

Op basis van de manier waarop geluid het menselijk oor raakt, klinken bepaalde frequenties van nature luider dan andere. Het verschil in perceptie met LUFS wordt geschetst aan de hand van de Fletcher Munson Curve:

fletcher munson curve

Deze grafiek schetst audiocontouren over het volledige frequentiespectrum. Zoals we kunnen zien, is er een verschil in hoe geluiden worden waargenomen over het hele frequentiespectrum. Hetzelfde fenomeen verklaart waarom we bij het beluisteren van muziek lage geluiden luider kunnen horen dan andere.

Daarom is het gebruik van LUFS de gouden standaard voor luidheid, omdat deze meting onze waarneming combineert met de werkelijke audio-output. Door deze twee belangrijke parameters te combineren, zijn we in staat om de meest evenwichtige waargenomen luidheidseenheid voor het menselijk gehoor te creëren. Normaal gesproken gebruikt u LUFS om te configureren hoe luid een audiofragment kan zijn. Bij muziekproductie betekent dit dat je LUFS pas aanraakt als je klaar bent om de mix te masteren .

Je kunt een LUFS meten met een LUFS-meter in je DAW. Een LUFS-meter geeft meestal zowel de geïntegreerde als de kortetermijn LUFS weer om je een duidelijk beeld te geven van je geluid. Geïntegreerde LUFS geven de gemiddelde luidheid van het geluid over een bepaalde tijd weer, terwijl kortstondige LUFS slechts rekening houden met een kort gedeelte van het geluid.

Moet u LUFS of DB gebruiken?

Decibels en LUFS meten allebei geluid, dus hoe weet je welke meting je moet gebruiken? Op papier lijken LUFS en decibels hetzelfde verschijnsel te zijn. Immers, zowel decibels als LUFS zijn min of meer gelijk, want 1 LUF is ruwweg 1 DB. Beide worden gebruikt om volume te karakteriseren. Hoewel deze luidheidseenheden in audio een verhouding van 1 op 1 hebben, worden ze toch voor verschillende dingen gebruikt.

Decibels zijn een breder instrument dat wordt gebruikt om het volume te meten in vrijwel elke audio- of geluidstoepassing. LUFS daarentegen worden hoofdzakelijk gebruikt tijdens het masteringproces. Zij zijn de meest nauwkeurige luidheidsmeter die we vandaag kennen, maar worden minder vaak gebruikt buiten de wereld van de audio-ingenieurs.

Als het gaat om het normaliseren van muziek en andere audio, geldt LUFS als de loudness standaard. Het is in feite belangrijk om in gedachten te houden dat verschillende streaming platforms zelf verschillende LUFS standaardniveaus hebben:

LUFS normalisatiegrafiek

LUFS hebben waarschijnlijk meer praktische toepassingen als het gaat om het normaliseren van audio. Decibels staan echter als een bredere manier om geluid over de hele linie te meten. Eén ding is zeker. Inzicht in het verschil en de overeenkomsten tussen decibels en LUFS is essentieel voor iedereen die een carrière in audio ambieert.

Zoals u kunt zien, zijn LUFS en DB totaal verschillende meetmethoden. Hoewel ze beide worden gebruikt om de luidheid te meten, geeft elk een andere lezing voor een verscheidenheid van toepassingen. Houd een oogje in het zeil voor deze nuttige en verschillende vormen van luidheidsmeting.

Breng je songs tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!