432 vs. 440: De ultieme gids voor afstemmingsnormen

432 vs. 440: De ultieme gids voor afstemmingsnormen432 vs. 440: De ultieme gids voor afstemmingsnormen

Het is een aloude discussie onder musici, audiotechnici, akoestisch fysici en pseudowetenschappers: welke stemstandaard is de "juiste?" A4= 440 Hz of A4= 432 Hz? In veel opzichten lijkt het debat voorbij te zijn -- 440 Hz is in de meeste delen van de wereld al tientallen jaren de gangbare stemmingsstandaard. Toch blijft er een groep tegenstanders, audioliefhebbers en ware gelovigen die de voorkeur geven aan 432 Hz, of in ieder geval willen dat deze alternatieve stemmingsstandaard meer geaccepteerd wordt door moderne oren.

In deze blog bespreken we de historische opkomst van 440 Hz als de huidige concerttoonhoogte, de werkelijke en waargenomen verschillen tussen 440 en 432 Hz, en waarom sommige mensen de ene stemstandaard verkiezen boven de andere.

Hoe A4 = 440 Hz de standaard werd: Een korte geschiedenis

Normen ontstaan zowel om willekeurige als om op bewijzen gebaseerde redenen -- ongeacht deze redenen wordt iets uiteindelijk standaardpraktijk omdat genoeg mensen (vooral mensen met autoriteit en status) het ermee eens zijn. De standaard stemming van A4= 440 Hz is geen uitzondering op deze regel.

De korte versie van de geschiedenis is als volgt: In de 20e eeuw kwam een groep invloedrijke musici en natuurkundigen wereldwijd bijeen en kwam overeen om A4= 440 Hz in te stellen als de standaardstemming voor orkesten in de toekomst. De volledige geschiedenis van deze standaardisatie is natuurlijk veel uitgebreider, en begint heel, heel lang geleden.

We houden het kort en gaan in op de belangrijkste spelers en gebeurtenissen die deze rijke geschiedenis hebben opgebouwd.

De Pythagorese Intonatie

Pythagoras, een oude filosoof en wiskundige die beroemd is om zijn stelling over rechte hoeken, had ook een grote belangstelling voor muziek. Hoewel het onduidelijk is wie precies verantwoordelijk is voor wat bekend is geworden als de Pythagoreïsche stemming, wordt aangenomen dat Pythagoras het stemsysteem ontwikkelde met behulp van de verhouding 3:2 als basis voor perfecte kwintharmonieën (vandaar dat het naar hem is genoemd).

De 3:2 intervalverhouding die in de Pythagoreïsche stemming wordt gevonden, vormt ook de basis voor een ander maar vergelijkbaar concept dat bekend staat als de Pythagoreïsche stemming, een 12-toonssysteem gebaseerd op een stapeling van reine kwinten. In dit systeem, wanneer D gestemd is op 288 Hz, moet de toon A (de reine kwint van D) 432 Hz bedragen omdat hij 3/2 (of 1,5) maal de frequentie van D is (288 Hz x 1,5 = 432 Hz). Hierin ligt een vroeg wiskundig argument ten gunste van A4= 432 Hz.

Natuurlijk heeft de muziek een grote ontwikkeling doorgemaakt sinds de 6e eeuw v.Chr. De Pythagoreïsche stemming kende slechts vier consonante intervallen (octaven, kwinten, kwarten en unisons). Moderne muziek is gevuld met talrijke onvolmaakte consonanties, zoals grote/kleine tertsen, kleine/majeur sexts, kleine secundes en kleine septiemen -- intervallen die niet konden worden bereikt met de beperkingen van de Pythagoreïsche intonatie alleen .

Een kanttekening bij Hertz

Voordat we verder gaan, is het de moeite waard op te merken dat "Hertz" (cycli per seconde) als meting van frequentie en toonhoogte toen nog bij niemand in de belangstelling stond -- zeker niet in het oude Griekenland, maar in feite pas aan het eind van de 16e eeuw toen seconden als eenheid van tijd begonnen te worden gebruikt. Pas in 1834 werd met de uitvinding van het wiel van Savart en de Tonometer de meting van de cycli per seconde duidelijk gemaakt. En het zou nog bijna een eeuw duren (1930) voordat de term "Hertz", genoemd naar Heinrich Hertz, opdook (YouTuber en producent Rick Beato van populaire muziek heeft hier een kort maar krachtig overzicht van deze geschiedenis).

Met andere woorden, musici en wetenschappers zouden niet op dezelfde manier over het 432 vs 440 Hz debat hebben nagedacht als wij vandaag doen. In plaats daarvan richtten zij zich op verhoudingen en intervallen, en gebruikten zij instrumenten zoals stemvorken als referentie voor de toonhoogte.

Wat was er aan de hand in Duitsland

Een deel van het discours rond 432 Hz vs 440 Hz kan worden teruggevoerd op Duitsland vanaf de 17e eeuw, vóór de tijd van Heinrich Hertz. In die tijd waren de zaken zo anders dat bepaalde pijporgels gestemd werden op wat zoiets als A = 567 Hz zou zijn geweest, wat er ver naast lijkt te zitten (567 Hz zou volgens de huidige normen een vlakke D opleveren). Mozart daarentegen experimenteerde met verschillende frequentiestandaarden, zoals 421 en 422 Hz, gebaseerd op een stemvork waarvan men denkt dat die van hem was (sommigen geloven dat hij de voorkeur gaf aan 432 Hz, maar dat lijkt een misvatting te zijn).

Duitsland zou uiteindelijk zijn weg vinden naar 440 Hz stemming met de rest van Europa en de V.S. rond de Tweede Wereldoorlog, die we hierna zullen bespreken. Helaas zou de opkomst van de Nazi partij in de jaren 30 ertoe leiden dat sommigen de standaardisatie naar 440 Hz zouden verwarren met de obsessie van de partij voor orde en zuiverheid -- in werkelijkheid hebben deze zaken niets met elkaar te maken.

Europa en de Franse Norm

Verschillende landen stelden hun eigen stemmingsnormen vast tot ongeveer het midden van de 19e eeuw, en veel van deze normen waren niet strikt gecodificeerd. Pas in 1859 vond Frankrijk dat A4 = 435 Hz de wet van het land was, en dat gold ook voor Italië tot 1885, toen men besloot de standaard op 440 Hz te zetten (sommige regio's stelden A4 zelfs op 450 Hz in als hun standaard). Een paar decennia later, in 1917, gingen de V.S. mee met de Italianen. En dan, in de jaren 1950, erkende de Internationale Organisatie voor Standaardisatie officieel A4 = 440 als "concert pitch", nadat ze het voor het eerst had aanbevolen in 1939, en de wereld is er sindsdien grotendeels bij gebleven.

Standaardisering en mondialisering

432 hz tuning

In zekere zin waren deze internationale stemmingsgeschillen een afspiegeling van de wereldwijde conflicten en oplossingen die zich rond dezelfde tijd voordeden. Een meer verenigde en open wereld betekende een meer verenigd gevoel voor geluid. Deze wereldwijde standaardisatie was ook praktisch en economisch zinvol. Met de vastgelegde specificaties konden instrumenten gemakkelijker worden vervaardigd en over de hele wereld worden verkocht. Ook al zijn de muzikale stijlen in het Oosten en het Westen verschillend, een piano die op een van beide plaatsen wordt gekocht of verkocht, zal (in het algemeen) gestemd zijn op A = 440 Hz.

Sommige mensen beschouwen deze standaardisatie echter als een militante en verstikkende oplegging van de aard van muziek -- in sommige gevallen zelfs als een grote samenzweringstheorie die ontworpen is om harten en geesten te controleren. Hoewel deze ideeën niet door echt bewijs worden gestaafd, blijven mensen om verschillende redenen pleiten voor 432 Hz boven 440 hz.

432 vs 440: Het Grote Debat

standaard afstemming hz

Universeel aanvaarde conventies zoals A4 = 440 Hz mogen dan een groot verschil maken in de populaire cultuur, de fabricage en de handel, maar de kunst hoeft zich niet aan dergelijke normen te onderwerpen. Daarom blijft 432 Hz een haalbare stemmingsoptie en een persoonlijke voorkeur voor sommigen, ook al is het een beetje een dark horse met wankele rechtvaardigingen.

Laten we ons eens wagen aan het grote debat dat 440 Hz en 432 Hz omringt.

Wat is 432 Hz, eigenlijk?

Als je ooit een stemapparaat hebt gebruikt om een instrument te kalibreren, heb je misschien ergens op het scherm een schijnbaar willekeurig getal gezien: "440", vaak gevolgd door de letters "Hz" (steno voor "Hertz"). Tenzij u een achtergrond hebt in akoestische fysica of muziektheorie, lijkt 440 Hz waarschijnlijk wartaal. Toch is het slechts een andere manier om de toon A te beschrijven; A4 in het bijzonder (die voorkomt boven midden C).

Elk geluid dat wij horen is niet meer dan een trilling die door een medium (d.w.z. gas, vloeistof of vaste stof) gaat en door onze oren wordt opgevangen, waarna het door onze hersenen wordt verwerkt. Een geluid dat trilt met een snelheid van 440 cycli per seconde, zou je kunnen omschrijven als zoemen met een frequentie van 440 Hz. Naar moderne maatstaven klinkt dit als A4.

Natuurlijk zal een geluid dat 432 Hz zoemt ook als A4 klinken, maar dan een beetje lager dan wat je waarschijnlijk gewend bent. Maar als je nog lager gaat, tot ongeveer 415 Hz, dan zit je in het gebied van Gis of Ais. Met andere woorden, tonen met een lagere toonhoogte hebben een lagere frequentie (gemeten in Hz), terwijl hogere tonen een hogere frequentie hebben.

Simpel gezegd is 432 Hz een specifieke toonhoogte die we kunnen classificeren als een versie van de toon A4. De term "432 Hz" wordt vaak gebruikt als verkorting voor de stemmingsstandaard die gebaseerd is op A4 = 432 Hz in plaats van A4 = 440 Hz (tegenwoordig ook bekend als "concert pitch"). Door A4 op 432 Hz in plaats van 440 Hz te zetten, moet elke andere noot van dienovereenkomstig naar beneden worden verschoven om juist te kunnen stemmen, dus B4 zakt van 493,88 Hz naar 484,90 Hz, C5 zakt van 523,25 Hz naar 513,74 Hz, enzovoort.

Waarom geven sommige mensen de voorkeur aan 432 Hz boven 440 Hz als stemstandaard?

Als 440 Hz al meer dan een halve eeuw de norm is, waarom zweren sommige mensen dan bij 432 Hz (waaronder Verdi, naar men zegt)?

Zoals u zich kunt voorstellen, is er geen eenduidig antwoord op deze vraag. Het is net zoiets als vragen waarom sommige mensen poëzie verkiezen boven fictie of waarom twee mensen naar een schilderij kunnen staren en er totaal verschillende interpretaties aan overhouden; het is subjectief.

Dat wil echter niet zeggen dat mensen geen redenen hebben om vast te houden aan 432 Hz. Zoals eerder gezegd, hebben muzikanten in de loop der tijden hun instrumenten op verschillende manieren gestemd om intuïtieve, praktische, wiskundige en zelfs spirituele redenen. Of deze redenen steekhoudend zijn of niet, staat ter discussie, maar ze zijn het onderzoeken waard.

Is een van beide stemmingen superieur?

Uiteindelijk gaat het componisten en producenten om wat het beste klinkt. Dus, geeft A4 = 432 Hz eigenlijk een beter geluid dan A = 440 Hz? Nogmaals, dit is een kwestie van persoonlijke voorkeur, hoewel het ongetrainde oor misschien niet eens veel verschil merkt.

Onze ervaringen bepalen wat ons bevalt en wat ons niet bevalt. En als we aan iets gewend zijn, hebben we de neiging er van nature affiniteit mee te hebben. Dus als je al je hele leven naar A4 = 440 Hz muziek luistert (wat voor de meesten van ons op dit moment geldt), zal deze stemmingsstandaard je waarschijnlijk meer aanspreken dan enig alternatief. Dat gezegd hebbende, om fysiologische redenen kan het zijn dat je gewoon meer resoneert met 432 Hz muziek.

Hoe klinkt 432 Hz in de praktijk?

Het onderscheid maken tussen 440 en 432 Hz kan een uitdaging zijn zonder een aantal voorbeelden uit de eerste hand te horen. Gelukkig is het nu gemakkelijker dan ooit om de twee uit elkaar te houden en ze zelf uit te proberen met behulp van online bronnen en digitale audiowerkstations (DAW's) .

In deze video van Paul Davids kunt u een back-to-back uitvoering horen van "Ode to Joy", eerst gespeeld in de standaard (440 Hz) stemming en daarna in 432 Hz (hij doet hetzelfde voor een paar andere nummers).

Hetzelfde stuk achter elkaar horen spelen in twee verschillende stemmingen is in het begin wat verwarrend. De afgeplatte tonaliteit van de 432 Hz uitvoering kan aanvankelijk wat onaangenaam klinken, maar als je oor er eenmaal aan gewend is, klinkt het lied in principe precies zoals je het zou verwachten. Als u dan teruggaat naar de 440 Hz-versie, kan de scherpte even onaangenaam klinken voordat u weer gewend bent. Dit contrast geeft duidelijk het verschil aan tussen deze twee stemmingsnormen, en suggereert ook iets over de manier waarop wij informatie waarnemen.

Ryan Booher heeft ook een leuke en interessante video waarin hij het vermogen van het publiek test om het verschil tussen A4 = 440 Hz en A4 = 432 Hz stemmingen aan te voelen. Na het spelen van een aantal A/B tests van verschillende riffs, onthult hij welke versie werd gespeeld in welk type van stemming. Tenzij je een goed gehoor hebt, is de kans groot dat je er minstens één fout hebt (iemand een voorbeeld van vermoeidheid?). De "truc" is natuurlijk dat de vlakkere versie van een bepaald voorbeeld gestemd is op 432 Hz, terwijl de scherpere versie gestemd is op 440 Hz.

Kijk zelf maar:

Dus, bewijzen de bovenstaande voorbeelden dat er geen significant verschil is tussen deze tuning standaarden? Wijst het erop dat het allemaal maar willekeurig is? Niet echt.

Na het beluisteren van deze verschillende back-to-back samples, kunnen de meeste mensen verschillen identificeren op basis van de manier waarop ze zijn gestemd. Zodra echter een standaard is vastgesteld, zullen de meesten van ons intrinsiek niet veel van een echt verschil merken, laat staan de ene als te verkiezen boven de andere aanvaarden. Context en contrast brengen de subtiele maar reële verschillen aan het licht.

Zijn er voordelen aan het gebruik van A4 = 432 Hz

Zoals we hieronder zullen bespreken, menen sommige mensen dat het eenvoudig luisteren naar muziek gestemd op A4 = 432 Hz bepaalde tastbare en metafysische voordelen heeft. Hoewel het oordeel over veel van deze beweringen nog niet vaststaat, zijn er enkele reële voordelen verbonden aan het uitproberen van verschillende stemmingen, zoals 432 Hz.

Om te beginnen geeft het spelen of opnemen van muziek in een andere gestandaardiseerde toonhoogte dan A4= 440 Hz een uniek geluid. Zelfs als het verschil voor de gemiddelde luisteraar niet merkbaar is, kunnen je liedjes een zeldzame smaak krijgen door op deze manier te ontsnappen aan de massa (je zult ook zeker iedereen in verwarring brengen die probeert je liedje te coveren zonder voorkennis van het verschil in stemming).

Daarnaast kan het verkennen van verschillende stemmingen je helpen nieuwe dingen te ontdekken over tonaliteit en je creatieve impulsen aanwakkeren. Je zou zelfs een writer's block kunnen overwinnen door verschillende instrumenten opnieuw te stemmen of voor de verandering eens met verschillende frequenties te spelen.

Tenslotte, als je werkelijk gelooft dat de resonantie van 432 Hz positieve fysieke en emotionele gewaarwordingen opwekt (ongeacht wat de gegevens suggereren), dan zou het luisteren naar en het maken van muziek in deze stemming je troost kunnen brengen (in wezen een placebo-effect).

432 Hz of 440 Hz: Verschil van mening

a432 vs a40

Subjectiviteit daargelaten, beweren sommige luisteraars en musici dat 432 Hz muziek intrinsiek voortkomt uit de natuur en zelfs genezende eigenschappen heeft. Tot op heden is er geen wetenschappelijke onderbouwing voor deze beweringen, maar voorstanders van 432 Hz wenden zich vaak tot pseudo-wetenschappelijke studies zoals numerologie om hun overtuigingen te rechtvaardigen.

Anderzijds gooien 440 Hz-aanhangers soms het kind met het badwater weg ten gunste van uniformiteit.

Laten we vier argumenten onderzoeken en ontleden die vaak in dit debat tussen 432 en 440 Hz worden aangetroffen.

1: Is er iets natuurlijks of mathematisch correct aan 432 Hz?

432 mhz

De aantrekkingskracht op de natuur komt in de eerste plaats voort uit een meetbaar verschijnsel dat bekend staat als de Schumann-resonantie, waarbij elektromagnetische golven die gelijk zijn aan of een veelvoud zijn van de omtrek van de aarde, door de storm in resonantie worden gebracht. Wanneer je de fundamentele frequentie van deze golven berekent, kom je uit op ongeveer 7,83 Hz (vaak de "hartslag van de aarde" genoemd). Sommige mensen ronden deze frequentie gemakshalve af op 8 Hz, waarbij zij opmerken dat 432 deelbaar is door 8.

Met andere woorden, men gelooft dat 432 Hz "in harmonie" is met de Aarde en daarom spiritueel meer verheffend is. Natuurlijk gaat het getal 8 ook in 440, dus dit is een dubieuze en manipulatieve bewering. Dus, of 432 en 440 Hz zijn beide "in resonantie met de wereld", of het punt is irrelevant.

Deze naturalistische en numerologische noties houden daar echter niet op. Sommige ware gelovigen in 432 Hz suprematie relateren 432 Hz aan de diameter van de maan, zon en andere hemellichamen. Anderen gebruiken verschillende wiskundige concepten om de superioriteit van 432 Hz te bepleiten, zoals de optelling van priemgetallen enzovoort.

Hoewel het leuk is om deze verbanden te vinden en cijfers te kraken, lijkt het meestal neer te komen op toeval en vooringenomenheid. Dat gezegd hebbende, wie weet wat verder onderzoek zal onthullen over toonhoogte en de relatie tussen noten en andere fenomenen? Het is het beste om de deur open te laten en toch altijd sceptisch te blijven.

2: Heeft 432 Hz Fysieke of Spirituele Helende Eigenschappen?

432 hz helende eigenschappen

Het argument ten gunste van het vermogen van 432 Hz afstemming om iemands kwaliteit van leven te verbeteren is enigszins gecorreleerd met de voorgaande argumenten betreffende natuur en numerologie. Maar verschillende wetenschappelijke studies geven wellicht enige geloofwaardigheid aan het idee dat deze lagere afstemmingsnorm daadwerkelijk welzijnseigenschappen bevat.

De vier studies die het sterkst op deze voordelen wijzen, komen allemaal uit Italië en lopen van 2016 tot 2020. Elke studie testte de verschillen tussen 440 Hz- en 432 Hz-interventies voor verschillende doeleinden.

In de studie uit 2016 werd de invloed gemeten van 432 Hz muziek op waargenomen angst tijdens een endodontische behandeling . In de volgende studie (2017) werden de effecten van verschillende muziekfrequenties op ratten gemeten , namelijk gewichtstoename. In 2019 werd een dubbelblind onderzoek uitgevoerd dat evalueerde hoe 440 Hz- en 432 Hz-muziek vitale parameters in het menselijk lichaam beïnvloedden, zoals bloeddruk, zuurstofverzadiging, ademhalingsfrequentiewaarden, en meer. En de meest recente studie (2020) testte specifiek de kwaliteit van de slaap bij patiënten met ruggenmergletsels , waarbij 440 Hz-muziek werd vergeleken met 432 Hz-muziek.

Uiteindelijk concludeerden de studies van 2016, 2019 en 2020 dat patiënten die 432 Hz audio-interventies kregen, het beter deden dan degenen die 440 Hz interventies kregen - over het algemeen ervoeren de leden in de 432 Hz-groepen een lichte daling van de hartslag en bloeddrukwaarden en sliepen ze beter dan hun tegenhangers in het 440 Hz-kamp. Wat de studie van 2017 betreft, kwamen ratten in beide experimentele groepen aan, maar in een iets hoger tempo bij de 440 Hz menigte.

Bewijzen deze studies dat 432 Hz beter is voor de geest, het lichaam en de ziel? Wetenschappers beweren dat er meer onderzoek moet worden gedaan om de mogelijke positieve effecten van 432 Hz muziek verder te onderzoeken. Toch is het onderzoek fascinerend, en toekomstige studies zullen alleen maar meer aan het licht brengen.

3: Is 432 Hz complete nonsens?

Sommige van de meer buitenissige argumenten ten gunste van 432 Hz kunnen sommigen het hele project zuur maken. Maar hoewel er niets mystieks of superieurs is aan 432 Hz (of 440 Hz, wat dat betreft), is het de moeite waard om met alternatieve stemmingen te experimenteren om jezelf uit te dagen en de creatieve sappen aan het stromen te houden. Met andere woorden, klop 432 Hz niet zomaar af omdat sommige mensen er om maffe redenen in geloven, en klamp je niet vast aan 440 Hz omdat dat "normaal" is. Instrumenten die op 432 Hz zijn afgestemd kunnen interessante resultaten opleveren.

4: Doet dit debat er überhaupt toe?

Sommige cynische en/of uitgeputte audiofielen beweren dat dit hele debat zinloos is. Tot op zekere hoogte hebben ze misschien gelijk. Muziek is immers subjectief en kan op oneindig veel manieren worden gespeeld en genoten. Wat de mensen in dit kamp echter vergeten is dat standaardisatie een reële invloed heeft op de manier waarop we kunst maken en consumeren. Hoewel de argumenten voor en tegen bepaalde stemmingsstandaarden je misschien vervelen of ergeren, dragen ze bij aan het grotere verhaal van de muzikale evolutie. Je kunt het voor lief nemen dat 440 Hz de huidige standaard is, maar begrijpen waarom dat zo is en waarom het in een ander universum iets anders zou kunnen zijn, verrijkt je als muzikaal burger.

440 vs 432 Hz FAQs

Hoe kun je instrumenten afstemmen op 432 Hz?

In de meeste DAW's kun je de stemming van de standaard/software-instrument toonhoogte aanpassen. In Logic Pro X, bijvoorbeeld, kun je naar "Project Settings", "Tuning" gaan, en dan de horizontale meter omlaag schuiven naar 432 Hz (of welke alternatieve stemming je maar wilt). En als je geen tuner of DAW bij de hand hebt, kun je online video's vinden die je helpen een instrument op deze standaard af te stemmen door elke noot af te spelen.

Als u muziekinstrumenten op de ouderwetse manier op 432 Hz wilt afstemmen, kunt u een 432 Hz stemvork kopen en de resonantie ervan evenaren.

Kun je muziek omzetten van 440 naar 432 Hz?

Ja, dat kan, hoewel de resultaten kunnen variëren. Er zijn websites die muziek van 440 Hz kunnen omzetten naar 432 Hz, maar we kunnen ons niet uitspreken over hun betrouwbaarheid of veiligheid. U kunt ook de toonhoogte van audio veranderen met het gratis audiobewerkingsprogramma Audacity . U hoeft alleen maar de audio in kwestie te selecteren en de ingebouwde "Change Pitch" tool te gebruiken om de frequentie om te zetten van 440 naar 432 Hz.

Hoe kun je zien of een liedje gestemd is op A4 = 432 Hz?

De gemakkelijkste manier om een 432 Hz opname te identificeren is door ofwel mee te spelen met een instrument dat op 432 Hz is gestemd (meestal nadat u zich realiseert dat uw 440 Hz stemming te scherp is vergeleken met het liedje), ofwel de opname te vergelijken met de uitvoer van een precisie-signaalgenerator die op de toonsoort van het liedje is gestemd.

Zijn er bekende kunstenaars die A4 = 432 Hz in hun werk gebruiken?

A4 = 432 Hz is misschien niet de norm, maar het is in meer songs gebruikt dan je waarschijnlijk beseft. Jimi Hendrix gaf de voorkeur aan 432 Hz, Childish Gambino's "Redbone" is gestemd op 432 Hz, Megadeth's album "Peace Sells but Who's Buying" is in 432 Hz -- de lijst gaat verder met artiesten als Coldplay, Metallica, Jacob Collier, en vele anderen.

Welke toon is 432 Hz?

Een geluid gespeeld op 432 Hz is technisch gezien de toon "A" ("A4," om precies te zijn). Vergeleken met A4 = 440 Hz zal de toonhoogte van 432 Hz echter een beetje vlak klinken. Geen van beide versies van A4 is inherent "juist" of "zuiver", maar eerder een kwestie van conventie en subjectiviteit.

De conclusie over A4 = 432 Hz

a4= 432 vs a4=440

Wat begon als een tamelijk willekeurig verschil in tuningvoorkeuren is sindsdien uitgegroeid tot een regelrechte internet-samenzwering. Het kan zowel leuk als frustrerend zijn om de meningen van willekeurige mensen over dit onderwerp te lezen. Maar wat je ook doet, probeer je niet te laten meeslepen in het drama of de verkeerde informatie. Realiseer je in plaats daarvan dat A4 = 440 Hz niet de enige stemstandaard is die er is en dat het rommelen met een alternatieve stemming als A4 = 432 Hz je ogen kan openen voor nieuwe mogelijkheden en klanken.

Nu het gemakkelijker dan ooit is om uw instellingen op 432 Hz te zetten, waarom zou u niet eens kijken wat deze afstemming te bieden heeft?

Breng je songs tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!