Wat is melodie in muziek: Alles wat je moet weten

Wat is melodie in muziek: Alles wat je moet wetenWat is melodie in muziek: Alles wat je moet weten

Probeer je het mysterie achter instrumentale en vocale melodieën te ontrafelen? Melodie is een van de belangrijkste en meest elementaire elementen van muziek, dus begrijpen hoe melodieën werken is een absolute must voor elke muzikant.

In dit artikel gaan we in op al je brandende vragen zoals: "Wat is melodie in muziek?", "Hoe werken muziekmelodieën?", en helpen we je de belangrijkste melodieën uit de geschiedenis te identificeren, gaande van klassieke muziek tot popmuziek. Laten we er eens induiken!

Wat is een melodie?

In zijn eenvoudigste vorm komt de definitie van melodie neer op een opeenvolging van muzieknoten die in een bepaalde volgorde worden gespeeld, een muziekfrase of een melodische frase genoemd. Alles wat verschillende muzieknoten voortbrengt, kan een melodie voortbrengen. Melodieën kunnen bestaan uit dezelfde, enkele noot die meerdere malen wordt gespeeld, of uit meerdere noten, gewoonlijk binnen een soort toonladder, zoals hieronder besproken.

Als je bijvoorbeeld "happy birthday" zingt of speelt, is het nog steeds dezelfde melodie. De manier waarop de hoofdzinnen in "happy birthday" worden gezongen blijft dezelfde, omdat de melodische lijn van de ene persoon naar de andere wordt doorgegeven.

In de muzieknotatie zijn melodieën eenvoudigweg lijnen van meerdere noten, die gewoonlijk eindigen in een maat of aan het eind van een bepaalde maat. In een muzikale compositie kunnen melodieën complex of ongelooflijk eenvoudig zijn, maar de meeste zijn bedoeld om memorabel te zijn.

wat is een melodie

Wanneer je "een liedje niet uit je hoofd krijgt", heb je het waarschijnlijk over de belangrijkste melodische lijn. Zangmelodieën, vooral in popmuziek, zijn bedoeld om te beklijven, en dat maakt ze zo belangrijk. Melodieën zijn een groot deel van wat muziek memorabel maakt. Hoewel een melodie uit meerdere elementen bestaat, moet een goed uitgewerkte melodische muzikale frase moeiteloos aanvoelen.

Melodieën onderscheiden zich meestal van de rest van het stuk door nieuwe ideeën aan te dragen voor de muzikale compositie. Wanneer een band bijvoorbeeld een nummer uitvoert, zullen de drums, de baspartij en de achtergrond piano min of meer dezelfde partijen blijven spelen gedurende het hele nummer volgens de akkoordprogressie . De zanger daarentegen neemt de melodie voor zijn rekening.

De zanger gebruikt misschien enkele van dezelfde noten uit het akkoordenschema, maar zijn partij valt natuurlijk op tussen de rest van de instrumentale begeleiding, omdat zijn vocale muziekmelodie voortdurend nieuwe, melodische frasen introduceert in een muziekstuk. De luisteraar neemt de melodie gemakkelijker waar, omdat deze opvalt tussen de rest van de akkoorden en instrumentatie die op dat moment worden gespeeld.

Elementen van een melodie

Waaruit is een melodie dan opgebouwd? In muzikale composities kunnen de centrale componenten van een melodische frase worden toegeschreven aan het volgende:

Standplaats

Een melodie bestaat uit meerdere tonen of toonhoogten. Het is mogelijk om een melodie te hebben met slechts een paar toonhoogten die toch "werkt". Een goed voorbeeld is "One Note Samba":

Vaak maken melodieën gebruik van meerdere toonhoogten om ze interessanter te maken en meer een melodische boog in een muziekstuk te creëren. Er zijn echter tal van manieren om met succes een melodie te schrijven , dus probeer je niet vast te pinnen op één element op zich.

Contour

De contour of de vorm van de melodie spreekt voor zich. Letterlijk is dit de vorm van de opeenvolging van noten of melodie in een muziekstuk. Je kunt bepaalde bogen zien als je melodische frasen op bladmuziek schrijft.

Sommige melodieën maken grote sprongen van de ene noot naar de andere, terwijl andere zich in een stapsgewijze beweging over een muziekblad bewegen. Componisten denken bewust na over de vorm van hun melodische frasen om verschillende gevoelens te creëren en energie op te bouwen doorheen een liedje.

Bereik

Melodisch bereik verwijst naar de afstand tussen de laagste en de hoogste toonhoogte in een melodie. Het bereik beperkt welke muzikanten een bepaalde melodie kunnen zingen of soms spelen. Een smal bereik is gemakkelijker uit te voeren, terwijl een breder bereik moeilijker kan zijn, maar potentieel interessanter voor de luisteraar als een complexere melodie.

Intervallen

Intervallen verwijzen naar de afstand tussen bepaalde soorten toonhoogten of noten in een muziekladder. In het algemeen wordt een interval geclassificeerd aan de hand van de verhouding van een noot tot de eerste noot in een bepaalde toonsoort, anders de grondtoon. Deze afstand wordt meestal gemeten in halve tonen. Enkele van de meest voorkomende intervallen zijn de volgende:

Unison

Dit zijn noten die op dezelfde toonhoogte worden gespeeld zonder afstand tussen elkaar.

Minor 2e

Deze noot ligt 1 halve toon boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Majoor 2e

Deze noot ligt 2 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Kleine 3e

Deze noot ligt 3 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Grote 3e

Deze noot ligt 4 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Perfect 4e

Deze noot ligt 5 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Augmented 4th of Diminished 5th

Deze noot ligt 6 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Perfect 5e

Deze noot ligt 7 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Kleine 6e

Deze noot ligt 8 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Majoor 6e

Deze noot ligt 9 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Kleine 7e

Deze noot ligt 10 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Majeur 7e

Deze noot ligt 11 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Octave

Deze noot ligt 12 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder. Het is dezelfde noot als de tonica, hoger of lager gespeeld dan de referentienoot.

Bij het schrijven van een melodie kan het nuttig zijn om intervallen in gedachten te houden, zodat je beproefde manieren kunt vinden om een overgang te maken tussen noten.

elementen van een melodie

Structuur

Dit verwijst naar de manier waarop een melodie is opgebouwd. Als het een lyrische melodie is, kan een melodische lijn worden opgebouwd rond een tekst of frase. Andere melodieën kunnen worden opgebouwd rond een bepaald ritme of patroon binnen een muziekstuk.

Schaal

Een toonladder is een verzameling noten in een bepaald patroon binnen een toonsoort, of familie van noten in muziek. Je kunt verschillende toonladders gebruiken om verschillende gevoelens en klanken in melodieën aan te geven. Melodieën zijn vaak gestructureerd rond een bepaalde toonladder. Zelfs als je geen uitgebreide kennis hebt van muziektheorie, gebruik je melodische toonladders waarschijnlijk intuïtief.

Motief

Een motief is gewoon een gedeelte of een deel van een melodie dat in het hele stuk herhaald wordt. Bijvoorbeeld, het refrein van een liedje heeft waarschijnlijk veel melodiemotieven die steeds weer terugkomen in het muziekstuk.

In de wereld van de partituur kan een motief worden gebruikt om de introductie of terugkeer van een bepaald personage aan te kondigen. Bijvoorbeeld, telkens wanneer Darth Vader een scène in Star Wars binnenkwam, kon dit motief worden gehoord:

Terwijl motieven gewoonlijk kleinere verzamelingen van herhaalde noten zijn, kan een groter herhaald gedeelte of melodisch idee als een muzikaal thema worden beschouwd.

Frasier:

Zinnen of frasen in een lied kunnen aanvoelen als een muzikale zin. Begrijp me niet verkeerd, dit betekent niet dat een frase een volledige zin moet zijn, maar een muzikale frase spreekt over de manier waarop een melodie is uitgespreid over een lijn van muziek. Een goed voorbeeld is in "Happy Birthday". We zingen "Happy birthday to you," en pauzeren voordat we de volgende tekst zingen.

Daarom heeft fasering betrekking op het aantal woorden en toonhoogten in een melodie. Het is niet ongewoon dat een refrein in populaire muziek uit vier frasen bestaat, of dat frasen aan het eind van een maat eindigen. Frases helpen populaire muziek om de cadans te behouden. Een groep frasen zal vaak dezelfde of soortgelijke melodieën bevatten of herhalen.

Ritme

Ritme heeft betrekking op de manier waarop je een bepaalde melodie uitdrukt. Er zijn veel verschillende manieren om dezelfde reeks noten uit te drukken. Ritme kan je vertellen op wat voor soort noot je melodie wordt gespeeld, en hoe het klinkt tussen elk van de noten in je melodie.

Melodie Vs. Harmonie: Wat is het verschil?

Melodieën en harmonieën worden vaak met elkaar verward, terwijl het in feite om totaal verschillende dingen gaat. Het grootste verschil is dat melodieën op zichzelf staan. Harmonieën worden gespeeld in relatie tot een bepaalde melodie, meestal met een specifiek patroon van intervallen om een sonisch aangename combinatie van noten te creëren.

Harmonie kan ook worden aangeduid als tegenmelodie. Harmonieën ondersteunen gewoonlijk de oorspronkelijke melodie zonder al te veel aandacht af te leiden van de melodische hoofdzin. Harmonie kan hoger of lager in toonhoogte zijn dan een melodie.

Vaak worden harmonieën gezongen door achtergrondzangers, terwijl de melodie wordt gezongen door de hoofdzanger. Wat de zangpartijen betreft, zullen altzangers eerder harmonieën zingen, terwijl sopraanzangers in de meeste gevallen de melodie voor hun rekening nemen.

melodie vs harmonie

Soorten Melodieën

In de moderne en klassieke muziek worden de meeste melodieën ingedeeld naar de manier waarop de toonhoogten zich richtingsgewijs tot elkaar verhouden. Je kunt de manier waarop melodieën bewegen omschrijven met de termen stijgend en dalend.

Oplopend

Een stijgende melodie verwijst naar een gedeelte van toonhoogten waarin elke toonhoogte in toon en frequentie omhoog gaat.

Aflopend

Een dalende melodie daalt in toonhoogte gedurende de melodische frase.

Melodische beweging

De melodische beweging heeft betrekking op hoe een reeks noten of melodieën zich door een bepaalde frase beweegt. Vloeit een toonhoogte over in een aangrenzende toon? Of springt de instrumentalist van het ene grote interval naar het volgende? Deze twee soorten beweging worden conjuncte en disjuncte melodische beweging genoemd.

Conjunct

Conjunctmelodie is wanneer een melodische frase stijgt en daalt in toonhoogte, gewoonlijk op een stapsgewijze manier. Een conjuncte beweging kan zo eenvoudig zijn als het op en neer bewegen van een toonladder die geschreven is als de achtergrondmelodie van een compositie. Een goed voorbeeld van een conjunct beweging is te vinden in "Ode to Joy". Merk op hoe de noten van de melodie in een stapsgewijze beweging naadloos van de ene noot naar de andere bewegen, waardoor de centrale melodieën in de hele compositie ontstaan.

Disjunct

Disjuncte beweging wordt gekarakteriseerd door grote overslagen in de melodie, waarbij vaak grotere intervallen langs aangrenzende noten springen. Mooie voorbeelden van disjuncte beweging zijn te vinden in vertolkingen van de Star-Spangled Banner, die voor beginnende muzikanten en vocalisten moeilijk te zingen kan zijn omdat er veel melodische overslagen zijn.

Mengsel

Gemengde beweging is eenvoudigweg een kruising tussen disjuncte en conjuncte beweging. Schakelen tussen de twee melodische bewegingstypes kan helpen contrast en belangstelling te creëren in een muzikale compositie.

Naast deze meer algemene soorten komen er ook meer specifieke vormen van melodische beweging voor wanneer twee melodieën tegelijk worden gespeeld:

Parallel

Van parallelle beweging is sprake wanneer twee melodieën samen stijgend of dalend bewegen, met behoud van dezelfde intervallen tussen de fraseringen.

Gelijkaardig

Gelijklopende beweging is precies hetzelfde als parallelle beweging, behalve dat de melodieën beide stijgend of dalend moeten zijn. Dezelfde richting en dezelfde tijd in een melodie.

In tegenstelling tot

Contraire beweging is wanneer de ene melodie daalt terwijl de andere stijgt en vice versa. Wanneer dit met dezelfde intervallen gebeurt, heet het strikte tegengestelde beweging.

Schuin

Schuine beweging is wanneer één melodie op dezelfde noot blijft terwijl de andere op een willekeurige manier beweegt, waardoor een contrast ontstaat tussen de twee melodische frasen.

Geschiedenis van melodieën in muziek

Muziek zit ons in het bloed. De geschiedenis van de muziek gaat minstens 35.000 jaar terug, maar sommige deskundigen menen dat we al zo lang zingen als we kunnen spreken. Het is geen verrassing dat melodieën al van generatie op generatie werden doorgegeven, lang voordat ze werden gedocumenteerd.

Niettemin is een van de oudste gedocumenteerde melodieën bekend als de Hurrian Hymn #6 die als volgt klinkt:

De melodie werd gevonden op kleifragmenten, geschreven ergens in de 14e eeuw v. Chr. Deze melodie werd waarschijnlijk gespeeld op de lier en de harp.

Er zijn natuurlijk veel hiaten in onze melodische geschiedenis, maar we kunnen de oorsprong van een andere melodische stijl zien in een Grieks stuk getiteld Seikilos Epitaph, dat hoogstwaarschijnlijk op de lier werd gespeeld:

Als we de klassieke muziek invoeren, beginnen we meer variatie te zien, vooral in termen van liederen die meer opmaat zijn met de introductie van het klavecimbel. We beginnen melodische variaties te zien, waarbij de melodie verder afdwaalt van de instrumentale achtergrond met de introductie van klassieke muziekstukken gespeeld door componisten als Mozart:

In de loop der tijd evolueerde de muziek in een verscheidenheid van genres waaronder bluegrass, jazz, rock, disco, R&B, hip hop, folk, doo-wop, en de lijst evolueert vandaag nog steeds. Melodieën binnen specifieke genres kunnen zich meer dan andere lenen voor bepaalde toonladderstructuren, maar er zijn geen grenzen aan de opbouw van melodieën.

Melodie in de muziek van vandaag

Vandaag de dag zijn er eindeloze mogelijkheden voor melodieën zoals wij die kennen. Als je naar de populaire hitparades kijkt, zie je de spaarzame noten, simplistische melodieën, en even gecompliceerde melodieën met een groot bereik die geliefd zijn bij dezelfde mensen.

Hoewel liedjes binnen dezelfde muziekgenres een melodie op een bepaalde manier kunnen opbouwen, zijn er eigenlijk geen grenzen aangezien een melodie slechts één aspect van muziek is. Als je leert hoe je een melodie moet schrijven, laat jezelf dan experimenteren en knutsel met veel verschillende mogelijkheden. Er is niet één juiste manier om muziek te maken. Veel plezier met het maken van je eigen melodielijnen!

Breng je songs tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!