Wat is melodie in muziek: Alles wat je moet weten

Wat is melodie in muziek: Alles wat je moet weten Wat is melodie in muziek: Alles wat je moet weten

Probeer je het mysterie achter instrumentale en vocale melodieën te ontrafelen? Melodie is een van de belangrijkste en meest basale elementen van muziek, dus begrijpen hoe melodieën werken is een absolute must voor elke muzikant.

In dit artikel behandelen we al je brandende vragen zoals "Wat is melodie in muziek?", "Hoe werken melodieën in muziek?" en helpen we je bij het identificeren van belangrijke melodieën door de geschiedenis heen, variërend van klassieke muziek tot popmuziek. Laten we erin duiken!

Wat is een melodie?

In zijn eenvoudigste vorm komt de definitie van melodie neer op een opeenvolging van muzieknoten die in een bepaalde volgorde worden gespeeld, een muziekfrase of melodische frase genoemd. Alles wat verschillende muzieknoten creëert, kan een melodie creëren. Melodieën kunnen bestaan uit dezelfde, enkele noot die meerdere keren wordt gespeeld, of uit meerdere noten, meestal binnen een soort toonladder zoals hieronder wordt besproken.

Als je bijvoorbeeld "happy birthday" zingt of speelt, is het nog steeds dezelfde melodie. De manier waarop de hoofdzinnen worden gezongen in "happy birthday" blijft hetzelfde omdat de melodische lijn wordt doorgegeven van de ene persoon naar de andere.

In muzieknotatie zijn melodieën simpelweg lijnen van meerdere noten, meestal eindigend op een maat of aan het einde van een bepaalde maat. In een muzikale compositie kunnen melodieën complex of ongelooflijk eenvoudig zijn, maar de meeste zijn ontworpen om memorabel te zijn.

wat is een melodie

Als je "een liedje niet uit je hoofd krijgt", bedoel je waarschijnlijk de melodische hoofdlijn. Vocale melodieën, vooral in popmuziek, zijn ontworpen om te blijven hangen en daarom zijn ze zo belangrijk. Melodieën maken een groot deel uit van wat muziek memorabel maakt. Hoewel er meerdere elementen zijn die samen een melodie vormen, is een goed gemaakte melodische muzikale frase ontworpen om moeiteloos aan te voelen.

Melodieën onderscheiden zich meestal van de rest van het stuk door nieuwe ideeën te bieden voor de muzikale compositie. Als een band bijvoorbeeld een nummer uitvoert, zullen de drums, baspartijen en achtergrondpiano min of meer dezelfde partijen blijven spelen gedurende het hele nummer volgens de akkoordenschema's. De zanger daarentegen neemt de melodie voor zijn rekening. De zanger daarentegen neemt de melodie voor zijn rekening.

De vocalist gebruikt misschien een aantal van dezelfde noten uit de akkoordenschema's, maar zijn of haar partij valt op natuurlijke wijze op tussen de rest van de instrumentale achtergrond, omdat zijn of haar vocale muziekmelodie voortdurend nieuwe, melodische zinnen introduceert in een muziekstuk. De luisteraar neemt de melodie gemakkelijker waar omdat deze opvalt tussen de rest van de akkoorden en instrumentatie die op dat moment worden gespeeld.

Elementen van een melodie

Waar is een melodie uit opgebouwd? In muzikale composities kunnen de centrale componenten van een melodische frase worden toegeschreven aan het volgende:

Standplaats

Een melodie bestaat uit meerdere noten of toonhoogtes. Het is mogelijk om een melodie te hebben met maar een paar toonhoogtes die toch "werkt". Een goed voorbeeld is "One Note Samba":

Vaker wel dan niet maken melodieën gebruik van meerdere toonhoogtes om interesse toe te voegen en een melodische boog in een muziekstuk te creëren. Er zijn echter genoeg manieren om succesvol een melodie te schrijven, dus probeer je niet vast te pinnen op één element op zich.

Contour

De contour of de vorm van de melodie spreekt voor zich. Letterlijk is dit de vorm van de opeenvolging van noten of de melodie in een muziekstuk. Je kunt bepaalde bogen zien als je melodische zinnen op bladmuziek schrijft.

Sommige melodieën maken grote sprongen van de ene noot naar de andere, terwijl andere stapsgewijs over een muziekblad bewegen. Componisten denken bewust na over de vorm van hun melodische frasen om verschillende gevoelens te creëren en energie op te bouwen in een lied.

Bereik

Melodisch bereik verwijst naar de afstand tussen de laagste en hoogste toonhoogte in een melodie. Het bereik beperkt welke muzikanten een bepaalde melodie kunnen zingen of soms spelen. Een smal bereik is gemakkelijker uit te voeren, terwijl een breder bereik moeilijker kan zijn, maar mogelijk interessanter voor de luisteraar als een complexere melodie.

Intervallen

Intervallen verwijzen naar de afstand tussen bepaalde soorten toonhoogten of noten op een muziekladder. Over het algemeen wordt een interval geclassificeerd aan de hand van de relatie van een noot tot de eerste noot in een bepaalde toonaard, anders de tonica. Deze afstand wordt meestal gemeten in halve tonen. Enkele van de meest voorkomende intervallen zijn de volgende:

Eenheid

Dit zijn noten die op dezelfde toonhoogte worden gespeeld zonder afstand tussen elkaar.

Minor 2e

Deze noot staat 1 halve toon boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Groot 2e

Deze noot staat 2 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Kleine 3e

Deze noot staat 3 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Grote 3e

Deze noot staat 4 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Perfecte 4e

Deze noot staat 5 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Augmented 4de of diminished 5de

Deze noot staat 6 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Perfect 5e

Deze noot staat 7 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Mineur 6e

Deze noot staat 8 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Grote 6e

Deze noot staat 9 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Kleine 7e

Deze noot ligt 10 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Majeur 7e

Deze noot staat 11 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder.

Octave

Deze noot ligt 12 halve tonen boven de tonica (of eerste noot) van een toonladder. Het is dezelfde toon als de tonica, maar dan hoger of lager gespeeld dan de referentietoon.

Bij het schrijven van een melodie kan het handig zijn om intervallen in gedachten te houden, zodat je beproefde manieren kunt vinden om over te gaan tussen noten.

elementen van een melodie

Structuur

Dit verwijst naar hoe een melodie is opgebouwd. Als het een lyrische melodie is, kan een melodische lijn opgebouwd zijn rond een tekst of frase. Andere melodieën kunnen opgebouwd zijn rond een bepaald ritme of patroon in een muziekstuk.

Schaal

Een toonladder is een verzameling noten in een bepaald patroon binnen een toonaard of notenfamilie in muziek. Je kunt verschillende toonladders gebruiken om verschillende gevoelens en klanken in melodieën aan te duiden. Melodieën zijn vaak opgebouwd rond een bepaalde toonladder. Zelfs als je geen uitgebreide kennis hebt van muziektheorie, gebruik je melodische toonladders waarschijnlijk intuïtief.

Motief

Een motief is simpelweg een gedeelte of een deel van een melodie dat in het hele stuk herhaald wordt. Bijvoorbeeld, het refrein van een liedje heeft waarschijnlijk veel melodiemotieven die steeds weer terugkomen in het muziekstuk.

In de wereld van het scoren kan een motief worden gebruikt om de introductie of terugkeer van een bepaald personage aan te kondigen. Als Darth Vader bijvoorbeeld een scène in Star Wars binnenkwam, was dit motief te horen:

Terwijl motieven meestal kleinere verzamelingen van herhaalde noten zijn, kan een groter herhaald deel of melodisch idee worden beschouwd als een muzikaal thema.

Frasering

Frases of zinnen in een nummer kunnen aanvoelen als een muzikale zin. Begrijp me niet verkeerd, dit betekent niet dat een frase een complete zin hoeft te zijn, maar een muzikale frase heeft te maken met de manier waarop een melodie over een muzieklijn wordt uitgesmeerd. Een goed voorbeeld is "Happy Birthday". We zingen "Happy birthday to you" en pauzeren voordat we de volgende tekst zingen.

Daarom heeft fasering betrekking op het aantal woorden en toonhoogtes in een melodie. Het is niet ongewoon dat vier frasen een refrein vormen in populaire muziek, of dat frasen aan het eind van een maat eindigen. Frases helpen populaire muziek om de cadans te behouden. Een groep frasen bevat of herhaalt vaak dezelfde of soortgelijke melodieën.

Ritme

Ritme heeft te maken met de manier waarop je een bepaalde melodie uitdrukt. Er zijn veel verschillende manieren om dezelfde reeks noten te articuleren. Ritme kan je vertellen op wat voor soort noot je melodie wordt gespeeld en hoe het klinkt tussen alle noten in je melodie.

Melodie en harmonie: Wat is het verschil?

Melodieën en harmonieën worden vaak met elkaar verward, terwijl het eigenlijk totaal verschillende dingen zijn. Het grootste verschil is dat melodieën op zichzelf staan. Harmonieën worden gespeeld in relatie tot een bepaalde melodie, meestal met een specifiek patroon van intervallen om een sonisch aangename combinatie van noten te creëren.

Een harmonie kan ook een tegenmelodie worden genoemd. Meestal ondersteunen harmonieën de oorspronkelijke melodie zonder al te veel aandacht af te leiden van de melodische hoofdzin. Harmonie kan hoger of lager in toonhoogte zijn dan een melodie.

Vaak worden harmonieën gezongen door achtergrondzangers, terwijl een melodie wordt gezongen door de hoofdzanger. In termen van vocale partijen zullen altzangers eerder harmonieën zingen, terwijl sopraanzangers in de meeste gevallen de melodie voor hun rekening nemen.

melodie vs harmonie

Soorten melodieën

Bij moderne en klassieke muziek worden de meeste melodieën ingedeeld aan de hand van de manier waarop de toonhoogten zich richtinggevend tot elkaar verhouden. Je kunt de manier waarop melodieën bewegen beschrijven met de termen stijgend en dalend.

Oplopend

Een stijgende melodie verwijst naar een sectie van toonhoogtes waarin elke toon omhoog gaat in toon en frequentie.

Aflopend

Een dalende melodie daalt in toonhoogte gedurende de melodische frase.

Melodische beweging

De melodische beweging heeft betrekking op hoe een reeks noten of melodieën zich door een bepaalde frase beweegt. Vloeit een toonhoogte over in een naburige toon? Of springt de instrumentalist van het ene grote interval naar het volgende? Deze twee soorten beweging worden conjuncte en disjuncte melodische beweging genoemd.

Conjunct

Conjunctmelodie is wanneer een melodische frase in toonhoogte stijgt en daalt, meestal stapsgewijs. Een conjunct beweging kan zo simpel zijn als het op en neer bewegen van een toonladder die geschreven is als achtergrondmelodie van een compositie. Een goed voorbeeld van conjunct beweging is te vinden in "Ode to Joy". Merk op hoe de noten van de melodie in een stapsgewijze beweging naadloos van de ene noot naar de andere bewegen en zo de centrale melodieën in de compositie creëren.

Disjunct

Disjunct motion wordt gekenmerkt door grote overslagen in de melodie, waarbij vaak grotere intervallen langs aangrenzende noten worden overgeslagen. Je kunt geweldige voorbeelden van disjuncte beweging vinden in uitvoeringen van de Star-Spangled Banner, die moeilijk te zingen kan zijn voor beginnende muzikanten en zangers omdat er veel melodische overslagen in voorkomen.

Meng

Mixed motion is simpelweg een kruising tussen disjuncte en conjuncte beweging. Schakelen tussen de twee melodische bewegingstypes kan helpen om contrast en interesse te creëren in een muzikale compositie.

Naast deze algemenere types vind je ook meer specifieke vormen van melodische beweging wanneer twee melodieën tegelijkertijd worden gespeeld:

Parallel

Parallel bewegen is wanneer twee melodieën samen stijgend of dalend bewegen, met dezelfde intervallen tussen de fraseringen.

Vergelijkbare

Gelijksoortige beweging is precies hetzelfde als parallelle beweging, behalve dat de melodieën beide stijgend of dalend moeten zijn. Dezelfde richting en dezelfde tijd in een melodie.

Tegenstrijdig

Contrary motion is wanneer de ene melodie daalt terwijl de andere stijgt en vice versa. Als dit met dezelfde intervallen gebeurt, wordt het strikte tegengestelde beweging genoemd.

Schuin

Schuine beweging is wanneer een melodie op dezelfde noot blijft staan terwijl de andere op een willekeurige manier beweegt, waardoor er een contrast ontstaat tussen de twee melodische frasen.

Geschiedenis van melodieën in muziek

Muziek zit in ons bloed. De geschiedenis van muziek gaat minstens 35.000 jaar terug, maar sommige experts denken dat we al zingen zolang we kunnen spreken. Het is geen verrassing dat melodieën al van generatie op generatie werden doorgegeven, lang voordat ze gedocumenteerd waren.

Niettemin staat een van de oudste gedocumenteerde melodieën bekend als Hurrian Hymn #6, die als volgt klinkt:

De melodie werd gevonden op kleifragmenten, geschreven ergens in de 14e eeuw voor Christus. Deze melodie werd waarschijnlijk gespeeld op de lier en harp.

Er zijn natuurlijk veel gaten in onze melodische geschiedenis, maar we kunnen de oorsprong van een andere melodische stijl zien in een Grieks stuk met de titel Seikilos Epitaph, dat waarschijnlijk op de lier werd gespeeld:

Als we klassieke muziek invoeren, zien we meer variatie, vooral in de vorm van liederen die meer upbeat zijn met de introductie van het klavecimbel. We beginnen melodische variaties te zien, waarbij de melodie verder afdwaalt van de instrumentale achtergrond met de introductie van klassieke muziekstukken gespeeld door componisten als Mozart:

In de loop der tijd is de muziek geëvolueerd in een verscheidenheid aan genres, waaronder bluegrass, jazz, rock, disco, R&B, hiphop, folk, doo-wop, en de lijst blijft zich vandaag de dag ontwikkelen. Melodieën binnen specifieke genres kunnen meer gebruik maken van bepaalde toonladderstructuren dan andere, maar er zijn geen grenzen aan de constructie van melodieën.

Melodie in hedendaagse muziek

Vandaag de dag zijn er eindeloze mogelijkheden voor melodieën zoals wij die kennen. Als je naar de populaire hitlijsten kijkt, zie je de spaarzame noten, simplistische melodieën en even gecompliceerde melodieën met een groot bereik die geliefd zijn bij dezelfde mensen.

Hoewel liedjes binnen dezelfde muziekgenres een melodie op een bepaalde manier kunnen opbouwen, zijn er echt geen grenzen omdat een melodie slechts één aspect van muziek is. Als je leert hoe je een melodie schrijft, laat jezelf dan experimenteren en sleutelen aan tal van verschillende mogelijkheden. Er is niet één juiste manier om muziek te maken. Veel plezier met het maken van je eigen melodielijnen!

Breng je nummers tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!