Elk audio-effect uitgelegd

Elk audio-effect uitgelegd Elk audio-effect uitgelegd

Of je nu onderzoek doet naar audio-effecten om ze te ontdekken of om je kennis erover te verdiepen, je zult al snel merken dat het een onderwerp is met een enorm bereik. Op het moment dat je dit leest, zijn technici bezig met het ontwikkelen van nieuwe audio-effecten of het verbeteren van bestaande effecten. Onze menselijke oren lijken de complexiteit en uniciteit die ze aan een audiosignaal toevoegen te waarderen, waardoor ze erg populair zijn onder producers.

Als je een beginner bent, dan weet je dat je telkens wanneer je iets produceert te maken krijgt met een existentiële crisis als het gaat om audio-effecten. Als je een professional bent, spendeer je nog steeds veel tijd aan het ontdekken van nieuwe effecten of het maken van nieuwe combinaties. Hoe dan ook, het is altijd goed om nieuwe kennis over audio-effecten in ons achterhoofd te houden.

In dit artikel willen we graag terugkomen op de betekenis van geluidseffecten en waarom ze zo belangrijk zijn voor ons geluid.

Je zult de verschillen ertussen begrijpen, en wanneer speelt elk audio-effect een optimale rol in je muziekproductie.

Voordat we ingaan op de geluidseffecten zelf, beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen die je nieuwsgierigheid kunnen bevredigen.

Laten we erin duiken.

Wat zijn audio-effecten?

Audio-effecten zijn softwarematige (DAW's) of hardwarematige (analoge) apparaten die interfereren met het ingevoerde audiosignaal, om het uitgaande geluidssignaal te beïnvloeden. In de natuurkunde verandert een audio-effect de geluidsgolven wanneer het wordt toegepast op een instrument of in het algemeen op elk geluidssignaal. Ze vertegenwoordigen een van de belangrijkste studiogereedschappen.

Een van de vele voor de hand liggende voorbeelden die we kunnen gebruiken om dit te illustreren is hoe je stem aanvoelt in verschillende ruimtes. Als je een kleine kamer zonder ramen binnengaat en begint te zingen, zal je stem, zodra je een ruime zaal binnenloopt, meer echo's hebben en over het algemeen anders aanvoelen.

Waarom hebben we audio-effecten nodig?

Waarom hebben we geluidseffecten nodig?

Wanneer we een audio-effect toepassen op een audiosignaal, veranderen we het gedrag van geluidsgolven en daardoor het originele audiosignaal. Dit resulteert in een apart geluid waardoor luisteraars hetzelfde originele signaal waarderen, maar met een ander gevoel.

Audio-effecten spelen een essentiële rol in mix- en masteringprocessen. Ze vormen de sleutel tot het vinden van je eigen geluid en het onderscheiden van je stijl van andere producers. Hoe verder je komt in de muziek, hoe meer je je zult realiseren dat de wetenschap van audio-effecten nu belangrijker is dan de productie zelf. Hierdoor klinken Queen, Red Hot Chilli Peppers en Radiohead zoals ze klinken.

Wat zijn veelvoorkomende audio-effecten?

Er is tegenwoordig een enorm aanbod aan geluidseffecten op de markt. Om ze te begrijpen moeten we ze eerst categoriseren, en om dat te doen sorteren we ze op hoe ze geluid manipuleren.

 • Op tijd gebaseerde audio-effecten: Reverb, Delay en Echo.
 • Modulatie audio-effecten: Chorus, Tremolo, Flanger en Phaser.
 • Spectrale audio-effecten: Panning en equalisatie.
 • Dynamische geluidseffecten: Compressie en vervorming.
 • Filters

Door ze op deze manier te categoriseren, begin je het doel van deze geluidseffecten te zien in termen van geluidsmanipulatie. Tijdgebaseerde geluidseffecten zijn alle processen die de timing van het signaal op de een of andere manier manipuleren. Modulatie-audio-effecten zijn een speciaal type dat een tijdsvertraagde versie van de geluidsgolven toevoegt en speelt met hun grootte in de tijd. Spectrale audio-effecten zijn gespecialiseerd in het toevoegen van passfilters op het gewenste moment, of helemaal met het nummer mee. Dynamische effecten bepalen het bereik van je uitvoer en helpen om het audiosignaal stiller of luider te laten klinken. En tot slot genereren filters bandpassfilters om ongewenste frequenties te elimineren.

Hoe kan ik effecten toevoegen aan mijn audio?

Het toevoegen van geluidseffecten is vrijwel hetzelfde proces in zowel analoge als digitale productie, alleen de manier waarop verschilt. Bij analoge productie moet je de effectapparaten tussen de geluidsbron en de ingang plaatsen. Laten we zeggen dat je een gitaar hebt, om daar echo op toe te passen moet je die eerst aansluiten op het echopedaal, en dan van dat pedaal naar de ingang. Op deze manier gaat het geluidssignaal naar de effecteneenheden, dan naar de ingang en uiteindelijk naar de uitgang met echo.

Bij digitale productie heb je maar een paar muisklikken nodig om een audio-effect toe te passen op een geluidssignaal. In de meeste DAW's moet je het audiogedeelte dat je wilt manipuleren kiezen, op bewerken klikken, het gewenste audio-effect toevoegen en tot slot de uitvoerkwaliteit aanpassen.

Nu je dit gelezen hebt, sta je vast te popelen om deze audio-effecten te leren kennen. Dus laten we zonder verder oponthoud duiken in de belangrijkste in de hedendaagse muziekindustrie. Dit is geen uitgebreide lijst, maar alleen iets om je op weg te helpen.

Tijdgebaseerde audio-effecten

Echo's

op tijd gebaseerd audio-effect echo

Een echo is een weerkaatsing van het originele signaal, speciaal gegenereerd om later het oor van de luisteraar te bereiken. De tijd waarin het ons oor bereikt hangt af van de afstand tussen de bron, de luisteraar en het weerkaatsende oppervlak. Hoe groter de afstand, hoe meer vertragingstijd de reflectie heeft. Het omgekeerde is ook waar.

Hier zijn enkele belangrijke parameters om in gedachten te houden bij het toevoegen van echo's:

 • Terugkoppeling: Hiermee kun je bepalen hoeveel reflectie wordt teruggekoppeld naar het originele geluid. Het voegt intensiteit toe of vermindert intensiteit.
 • Droog/Nat signaal: Bepaalt de hoeveelheid origineel geluid (droog signaal) en geëchood geluid (nat signaal) die je in de mix wilt.


Een van de meest voor de hand liggende voorbeelden is de echo van je stem als je schreeuwt op de top van een berg. De weerkaatsing van die schreeuw is precies waar een echo voor staat.

Dit audio-effect kan goed zijn voor een rockgitarist om kracht aan zijn geluid toe te voegen, maar zeer ongewenst als het aankomt op podcasts. Het hangt allemaal af van wat je doet.

Reverb

galm audio-effect

Galm is een complexe echo die het resultaat is van meerdere echo's die vele keren weerkaatsen op een hard oppervlak, en met verschillende amplitudes. Deze galm gebeurt dagelijks om ons heen, maar we hebben het te druk om er aandacht aan te besteden. Als je de volgende keer dat je in een overdekt zwembad of een kerk bent de tijd neemt om het op te merken, dan is dat gevoel van meerdere echo's die naar je terug trillen als je spreekt galm. De geluidsgolven weerkaatsen zo snel dat ze over elkaar heen liggen, wat we galm noemen. Omdat het originele audiosignaal en het bewerkte signaal slechts milliseconden van elkaar verwijderd zijn, hebben we de illusie dat ze tegelijkertijd te horen zijn.

Hier zijn enkele belangrijke parameters om in gedachten te houden bij het toevoegen van reverb:

 • Grootte: Hiermee bepaal je de grootte van de ruimte die je wilt emuleren. Grotere ruimtes resulteren in langere nagalm en een breder stereobeeld.
 • Voorvertraging: Bepaalt na hoeveel tijd de eerste reflectie plaatsvindt.
 • Verval: Stelt de tijd in voordat de reflecties beginnen te vervallen.
 • Kantelfrequentie (hoog): Past een hoogdoorlaatfilter toe dat een bepaalde hoeveelheid hoogfrequente elementen blokkeert. Als je mix metalig klinkt, probeer dan elementen uit het hoge frequentiebereik weg te snijden.
 • Kantelfrequentie (laag): Past een laagdoorlaatfilter toe dat een bepaalde hoeveelheid laagfrequente elementen blokkeert. Als je mix modderig klinkt, probeer dan het lage-frequentiebereik te verlagen om je kick en bas meer ruimte te geven.
 • Mix (nat/droog): Hiermee bepaal je de hoeveelheid origineel geluid (droog signaal) en nagalm (nat signaal) die je in de mix toelaat.

Dit audio-effect is een geweldige manier om een ruimtelijk gevoel in je mix te creëren en kan alle elementen van je nummer helpen verenigen. Het werkt over het algemeen geweldig op zang en gitaren.

Vertraging

Het delay audio-effect is een op maat gemaakte audioverwerkingstechniek die een kopie van het originele signaal opslaat in een opslagmedium en het afspeelt wanneer de producer dat wil. De meest gebruikte is slapback delay, een type delay dat de reflectie direct na de originele input afspeelt.

Hier zijn een paar parameters om in gedachten te houden bij het toevoegen van vertraging:

 • Terugkoppeling: Hiermee bepaal je het aantal echo's en de resonantie tussen elke echo.
 • Tijd: De tijd tussen het bronsignaal en zijn echo/meervoudige echo's.
 • Time X: Dit is de waarde die je gebruikt als referentie voor het tempo van het delay audio-effect.
 • Kantelfrequentie: Definieert een frequentiespectrum waaruit de doorlaatfilters de hoge en lage frequentie-elementen knippen die niet binnen het gedefinieerde spectrum vallen.

Het delay audio-effect kan worden gebruikt om een element terug te duwen in de mix of om het een breder stereobeeld te geven. Dit op tijd gebaseerde audio-effect maakt producties interessanter door ritmische variatie toe te voegen en meer diepte in de mix te brengen.

Modulatie audio-effecten

modulatie audio-effecten

Koor

Het choruseffect is een audiomodulatie-effect dat het originele signaal in het audiocircuit splitst in meerdere signalen, wat resulteert in een vertraagd chorus-signaal dat direct erna komt en de toonhoogte van het droge signaal verandert. Het maakt de toon dikker en creëert een episch gevoel.

Hoewel het het best gebruikt wordt om geluiden te wassen en ondersteunende lagen van je mix ambient te maken, kan het chorus effect vele doeleinden hebben. Een van de meest voor de hand liggende voorbeelden is hoe het je gitaar kan laten aanvoelen als een "koor" van gitaren.

Hier zijn enkele belangrijke parameters om in gedachten te houden als je een refrein toevoegt:

 • Vorm: Stelt het type golfvorm in dat wordt gebruikt om het vertraagde signaal te moduleren.
 • Rate: Stelt de frequentie in waarmee de oscillator met lage frequentie het chorussignaal moduleert.
 • Delay Offset: Stelt de tijd in milliseconden in tussen het originele signaal en het chorus signaal.
 • Variabele feedback: Creëert afnemende herhalingen van het chorussignaal. Hoe hoger de waarde, hoe meer echo's in de vertragingslijn.

Je kunt heel creatief zijn met dit audio-effect. In plaats van tien trompettisten in te huren voor een koor, zal deze plugin je trompetaudiosignaal opsplitsen in elk gewenst aantal en dezelfde audio-ervaring creëren. Je kunt dit ook doen door meerdere echo's tegelijk te brengen zonder enige vertraging.

Tremolo

Tremolo is wanneer dezelfde noot zo snel wordt herhaald dat er een golvend effect omheen ontstaat. Dit geluidseffect kan ook worden geproduceerd door twee noten van iets verschillende toonhoogtes samen te voegen. Gitaristen produceren het door de vinger die op de hals speelt heel snel op en neer te bewegen, ze noemen het vaak vibrato. Het klinkt misschien hetzelfde voor onze menselijke oren, maar in theorie is het niet hetzelfde. Vibrato verandert de toonhoogte, terwijl tremolo het volume verandert.

In populaire DAW's wordt tremolo bereikt door de amplitude van het geluid te variëren met plugins. Je kunt nu bijna overal tremolo op toepassen, maar onderscheidingsvermogen blijft belangrijk. Een audio-effect is zo goed als de context waarin het wordt toegepast.

Hier zijn enkele belangrijke parameters om in gedachten te houden bij het toevoegen van tremolo.

 • Rate: Stelt de frequentie in waarmee de laagfrequente oscillator het tremolosignaal moduleert.
 • Diepte: Stelt de modulatiehoeveelheid in.
 • Offset-veld: Stelt de hoeveelheid beweging links en rechts in het tremolo-effect in. Dit resulteert in kleine of grote tremolovariaties.
 • Synchroniseren: Synchroniseert de modulatiesnelheid met het tempo van het project.

Soms heb je het gevoel dat een noot in je compositie nergens toe dient, of niet aanwezig genoeg is. Probeer eens tremolo op diezelfde noot en kijk hoe het ritme die noot vult.

Flanger

Het flanger audio-effect kopieert je input en genereert een vertraagde versie van het signaal dat een beetje uit fase speelt. Het wekt de indruk dat de opgenomen audio twee keer wordt afgespeeld, de ene iets langzamer dan de andere.

De chorus en flanger geluidseffecten hebben dezelfde belangrijke parameters:

 • Vorm: Stelt het type golfvorm in dat wordt gebruikt om het vertraagde signaal te moduleren.
 • Rate: Stelt de frequentie in waarmee de oscillator met lage frequentie het chorussignaal moduleert.
 • Delay Offset: Stelt de tijd in milliseconden in tussen het originele signaal en het chorus signaal.
 • Variabele terugkoppeling: Creëert afnemende herhalingen van het bewerkte signaal.

Flanging wordt toegeschreven aan de beroemde Les Paul, die het idee had om opnames op twee tapes af te spelen en hun snelheid te manipuleren.

Phaser

Het phaser audio-effect is een geluidsprocessor die hoogdoorlaatfilters genereert in de vorm van pieken in het frequentiespectrum, om hoge elementen in de frequentieband af te snijden. Het creëert sneden in het hoge frequentiebereik en moduleert deze op en neer door de audio.

Dit geluidseffect was erg bekend in funkmuziek, omdat het geweldig paste bij de riffs van het genre. Het werkt ook geweldig bij langzame ambient delen van een nummer.

Hier zijn enkele belangrijke parameters om in gedachten te houden als je een phaser gebruikt:

 • Snelheid: Regelt de snelheid waarmee de sneden in de banddoorlaatfilters worden gemoduleerd.
 • Terugkoppeling: Stelt de hoeveelheid gefaseerd signaal in dat wordt teruggekoppeld naar het faseaudiocircuit.
 • Width: Stelt het frequentiebereik in waar de banddoorlaatfilters doorheen vegen.
 • Droog/nat signaal: Regelt de hoeveelheid droog signaal en gefaseerd (nat) signaal die je wilt toelaten in de uitgang.

Het phaser audio-effect is een zeer opvallend effect om toe te voegen aan je effectunits. Het voegt karakter toe aan afzonderlijke noten om een soort wervelende beweging in je geluid te creëren.

Spectrale audio-effecten

spectrale audio-effecten

Panning

Panning is het verdelen van het audiosignaal in een stereoveld met panningregelaars. Hierdoor kan het lijken alsof geluiden van verschillende plaatsen in het links-rechts audiospectrum komen, waardoor er meer ruimte en breedte in de mix ontstaat.

Dit audio-effect zorgt voor veel interessante dynamiek in een nummer, zoals wanneer je sommige geluiden vanuit het ene oor hoort binnenkomen en door je hersenen reist om uiteindelijk naar je andere oor te gaan. Panning opende de deur voor veel creativiteit onder producers.

Er is maar één belangrijke parameter in Panning en dat is de panningknop zelf. Een knop die de audiofilters regelt, om de stereokant van het audiospectrum te dempen die niet is opgenomen in de gekozen panning. Dus als je je audio naar de rechterkant van je stereo zet, laten de audiofilters geen geluid uit je linkerluidspreker komen, totdat je daar opdracht toe geeft.

Egalisatie.

Equalisatie is een productietechniek die het volume in het audiofrequentiespectrum regelt. We kunnen egaliseren of volledig filteren (volume 0) door het volume van bepaalde frequenties of zelfs een frequentiebereik te verlagen/verhogen.

Egalisatie is de sleutel tot een goede mix, het creëert ruimte voor instrumenten om te ademen en gehoord te worden zonder storing van andere instrumenten. Het verbetert de stereobeleving omdat elk geluid op zijn plaats is, mits goed geëgaliseerd natuurlijk.

In principe krijgen de kick en de bas het lage frequentiebereik omdat hun geluid voornamelijk daardoor wordt gevormd. De gitaar en toetsen zijn meer instrumenten in het midden-hoge frequentiebereik, terwijl de zang afhangt van het type. Het is duidelijk dat de stem van een sopraan niet op dezelfde manier wordt geëgaliseerd als die van een bariton.

Tegenwoordig bestaan equalizers in de vorm van visuele plugins waarin je kunt zien welke frequenties je filtert. Een geweldige aanvulling op studiogereedschappen.

Dynamische audio-effecten

dynamische audio-effecten

Compressie

Dit is de afkorting van dynamic range compression en is een bewerking van audiosignalen die ervoor zorgt dat het volume van de audio gelijk blijft door stille geluiden te versterken en harde geluiden te verzwakken. In combinatie met een limiter is dit het perfecte gereedschap om het dynamische bereik van je audio te regelen.

Dit audio-effect helpt bij het polijsten van je track en creëert homogeniteit. Het neemt een verstrooid audiogebied en brengt de deeltjes dichter bij elkaar in de ruimte.

Hier zijn enkele belangrijke parameters die je in gedachten moet houden bij het comprimeren van:

 • Rate: Bepaalt de hoeveelheid volumereductie/compressie of in twee woorden het dynamisch bereik.
 • Drempelwaarde: Stelt de waarde van de geluidsinvoer in dB in vanaf waar de compressor begint te werken. Alles eronder wordt niet beïnvloed.
 • Attack: Bepaalt hoe snel de compressie het volume vermindert zodra de input de threshold bereikt.
 • Vrijgave: Bepaalt hoe snel de compressor uitschakelt nadat het volume is verlaagd of verhoogd.
 • Versterking: Voegt wat volume toe aan de uitgang om de compressievermindering te compenseren.

Compressie is tegenwoordig erg belangrijk in de muziekindustrie. Een onsamenhangende track is niet meer acceptabel, waardoor compressie een must is in onze studiogereedschappen.

Vervorming

In theorie is het vervormingseffect elke vorm van verandering in de audiogolfvorm. In de muziek wordt de meest voorkomende vorm van vervorming geproduceerd door veel versterking toe te voegen aan je audio. Hierdoor creëer je een vaag of korrelig gevoel bij je elektrische instrument.

Ongewenste vervorming bestaat ook. Dit is het geval wanneer een audiosignaal van nature piekingangen heeft met niveaus die te hoog zijn voor sommige systeemcomponenten om aan te kunnen. Daardoor gaan delen van het signaal verloren, waardoor een raspend vervormd geluid ontstaat.

Digitale en analoge ongewenste vervorming treedt op wanneer een signaal te sterk is voor de drempelwaarde van het systeem waarin het zich afspeelt. In de meeste DAW's is dat 0 Dbs en als het clipt, gaat al het binnenkomende signaal boven de 0 Dbs verloren. We noemen dit clippen.

Als je distortion echter op de juiste manier gebruikt, doet het wonderen voor je elektrische geluiden.

Hier zijn enkele belangrijke parameters om in gedachten te houden bij het gebruik van vervorming:

 • Drive: Stelt het versterkingsniveau in voor het vervormde signaal. Te veel en je signaal wordt overdreven.
 • Tone: Wordt gebruikt om de vervorming af te vlakken door er een lekkere toon aan toe te voegen.
 • Output Stelt de hoeveelheid vervormd signaal in je uiteindelijke uitvoer in.

Vervorming is het wonderkind van de geluidseffecten als het gaat om genres als hardrock, indierock en metal. Deze stijlen zouden geen episch gevoel geven zonder distortion.

Filters

Audiofilters verminderen het volume van bepaalde frequenties boven of onder een drempel die de kantelfrequentie wordt genoemd. Audiofilters die lage frequenties verzwakken worden laagdoorlaatfilters genoemd en filters die hoge frequenties verzwakken worden hoogdoorlaatfilters genoemd.

Audiofilters zijn er in drie soorten, afhankelijk van hun vorm en helling:

 • Hoogdoorlaatfilters: Laten frequenties boven de afsnijfrequentie door en reduceren wat eronder zit.
 • Laagdoorlaatfilters: Laten frequenties onder de afsnijfrequentie door en reduceren alles erboven.
 • Banddoorlaatfilters: Laat de frequenties binnen de gedefinieerde frequentieband passeren en snijdt alles erboven en eronder af.

De belangrijkste instellingen in filters zijn de resonantie, die de frequentieband rond de afsnede overdrijft, en de afsnijwaarden die zijn gedefinieerd om een drempelwaarde in te stellen.

Conclusie

Audio-effecten zouden een van je belangrijkste studiogereedschappen moeten zijn. Hoe meer je erover leert en hoe beter je ze begrijpt, hoe breder je muziekperspectief zal zijn. Soms kan een eenvoudige productie met de juiste audio-effecten geniale muziek creëren, en een complexe productie met de verkeerde audio-effecten kan onaangenaam zijn. Dus wees niet verlegen, duik dieper in deze onderwerpen en op een dag zul je jouw geluid vinden.

Breng je nummers tot leven met mastering van professionele kwaliteit, in enkele seconden!